Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Achizitii directe

Denumire achizitie directa: Servicii de asistenþã medicalã veterinarã pentru Târgul de animale vii în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/2010.
Data publicarii: 15 Aprilie 2016
Pret estimat: 791.66 lei / luna exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: conform Invitatiei de participare nr 12.106/13.04.2016, Anexei nr 9.635/24.03.2016,Ordinul nr 45/2010 si Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 21 Aprilie 2016 Ora: 16:00
Observatii:
Pretul estimat este :791.66 lei/luna
- depunerea ofertelor se prelungeste pana in data de 21.04.2016 -solicitare de amanare in vederea completarii documentelor cerute
- oferta castigatoare va fi incarcata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP)
Ofertanti:
SC LIGICA IMPEX SRL TURDA
Pretul ofertat castigator este 190 lei/eveniment fara TVA inclus
Castigator: SC LIGICA IMPEX SRL TURDA
Pret ofertat: 190.00 lei / luna exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Furnizarea de servicii de management energetic pentru localitãþi
Data publicarii: 15 Aprilie 2016
Pret estimat: 1667.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: Conform Invitatiei de participare nr 12.124/13.04.2016, Anexei nr 10.875/04.04.2016, Formulare 1-5
Data limita depunere oferte: 22 Aprilie 2016 Ora: 12:00
Observatii:
Pretul estimat : 1666.66lei/luna
- oferta castigatoare va fi incarcata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP).
Datorita unor solicitari de clarificari data depunerii ofertelor se modifica :2016-04-22
Avand in vedere solicitarile de clarificari aparute, data depunerii ofertelor se modifica :2016-04-27
Ofertanti:
ACHIZITIE ANULATA
Castigator: ANULATA
Pret ofertat:  
Denumire achizitie directa: Plan Urbanistic Zonal pentru reparcelare teren situat în D4 ºi D5 conform P.U.D. Cartier ªarât
Data publicarii: 15 Aprilie 2016
Pret estimat: 6667.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: conform Invitatiei de participare nr 12.101/13.04.2016, Anexei nr 10.082/11.04.2016 si Formulare 1-5
Data limita depunere oferte: 22 Aprilie 2016 Ora: 12:00
Observatii:
- oferta castigatoare va fi incarcata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP).
- pretul estimativ cu TVA:8.000,00lei
Ofertanti:
SC ATELIER LFV SRL CLUJ NAPOCA
Birou Individual de Arhitectura Fetita Mariana Campia Turzii
Castigator: SC ATELIER LFV SRL CLUJ NAPOCA-neplatitoare de TVA
Pret ofertat: 7900.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de întreþinere a fântânilor arteziene din Municipiul Câmpia Turzii
Data publicarii: 15 Aprilie 2016
Pret estimat: 7000.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: conform Invitatiei de participare nr. 12.109/13.04.2016, Anexei nr. Ad.9.226/21.03.2016 si formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 20 Aprilie 2016 Ora: 16:00
Observatii:
Pretul estimat: 7000 lei/luna
- oferta castigatoare va fi incarcata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP).
Ofertanti:
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. -preþ ofertat-6.800 lei/lunã
Castigator: S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
Pret ofertat: 6800.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Servicii de întreþinere ºi reparaþii locuri de joacã ºi parcuri fitness din Municipiul Câmpia Turzii
Data publicarii: 15 Aprilie 2016
Pret estimat: 54167.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: conform Invitatiei de participare nr 12.125/13.04.2016, anexei Ad. 9.224/21.03.2016 si formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 20 Aprilie 2016 Ora: 16:00
Observatii:
- oferta castigatoare va fi incarcata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP).
Ofertanti:
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.-preþul ofertat câºtigãtor-53.528 lei/an fãrã TVA
Castigator: S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
Pret ofertat: 53528.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Extindere sistem de alarmare municipiu (sirenã electronicã)-sirenã electronicã 1200W
Data publicarii: 15 Aprilie 2016
Pret estimat: 40417.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: conform Invitatiei de participare nr 12.271/12.04.2016, caracteristicilor tehnice Ad. 10.599/31.03.2016, formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 20 Aprilie 2016 Ora: 16:00
Observatii:
- oferta castigatoare va fi incarcata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP).
Ofertanti:
SC MEHRLICHT SRL TG-JIU
SC AXATEL SERVICE SRL BUCURESTI
SC SOLBMET GROUP SRL TG-JIU
Castigator: SC AXATEL SERVICE SRL BUCURESTI
Pret ofertat: 39700.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Achiziþionare lucrare de revizie ºi reparaþie a panourilor de iluminat festiv pentru sãrbãtori Pascale
Data publicarii: 14 Aprilie 2016
Pret estimat: 12917.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: conform Invitatiei de participare nr 12.305/14.04.2016, Anexei si Formularelor 1-5
Data limita depunere oferte: 18 Aprilie 2016 Ora: 16:00
Observatii:
- oferta castigatoare va fi incarcata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP).
Ofertanti:
S.C. MK ILLUMINATION S.R.L. HUNEDOARA
S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L. CAMPIA TURZII
Castigator: S.C. MK ILLUMINATION S.R.L. HUNEDOARA
Pret ofertat: 12390.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Întreþinere ºi monitorizare sisteme de alarmare la efracþie pentru obiectivele Primariei Municipiului Câmpia Turzii
Data publicarii: 14 Aprilie 2016
Pret estimat: 100.00 lei / lei/luna/obiectiv exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerinte: conform Invitatiei de participare nr 11.573/08.04.2016, Anexelor atasate, Formularelor 1-5 atasate
Data limita depunere oferte: 21 Aprilie 2016 Ora: 16:00
Observatii:
pretul estimat pentru achizitie este 100 lei/luna/obiectiv fara TVA inclus
Ofertanti:
- oferta castigatoare va fi incarcata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP).
Castigator: SC TRITON SECURITY SRL TURDA
Pret ofertat: 100.00 lei / lei/luna/obiectiv exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Achizitie afisaj electronic exterior clãdirii Impozitelor ºi Taxelor Locale
Data publicarii: 13 Aprilie 2016
Pret estimat: 8333.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte:
Data limita depunere oferte: 20 Aprilie 2016 Ora: 14:00
Observatii:
- oferta trebuie sa respecte caracteristicile tehnice din anexa si sa nu depaseasca pretul estimat;
- oferta castigatoare va fi incarcata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP).
Ofertanti:
S.C.NEOVAL S.R.L.SIBIU
Castigator: S.C.NEOVAL S.R.L.SIBIU
Pret ofertat: 5700.00 lei exclusiv TVA
Denumire achizitie directa: Lucrari -vopsire borduri cu vopsea de marcaj si var pe str. din Municipiul Campia Turzii
Data publicarii: 11 Aprilie 2016
Pret estimat: 43600.00 lei exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Documente solicitate:
Cerinte: -
Data limita depunere oferte: 13 Aprilie 2016 Ora: 14:00
Observatii:
- oferta declarata castigatoare va fi incarcata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP)
Ofertanti:
S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
S.C. EDIFICIO CARINA S.R.L. CAMPIA TURZII
S.C. ALMIRE S.R.L. CAMPIA TURZII
Castigator: S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Pret ofertat: 41171.11 lei exclusiv TVA
Primaria
Marti, 20 Februarie 2018
vizitator: 50.19.34.255