Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Sesizari-reclamatii-propuneri

    
Pagina: 1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Nr.nreg.1308 -02 Iunie 2016 - Corchis Alexandru
In urma sesizarii Nr.1238, 27 Martie 2015-C. Alexandru, au venit niste domni de la CAA si au turnat niste beton pe langa gaurile de sobolani de pe Str Garii, Nr 3A, iar sobolanii si-au modificat doar traseul, in locul unei gauri aparand 3. Deratizarea se pare ca nu este eficienta, si nici o galeata de ciment. Va rog sa trimiteti niste persoane competente care sa nu trateze problema superficial si sa faca sapaturile necesare pana la canalizare.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastrã, înregistratã la noi sub numãrul de mai sus privind problema cu gãurile de rozãtoare, vã comunicãm cã a fost contactatã Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., pentru efectuarea lucrãrilor de deratizare (combaterea rozãtoarelor) de pe domeniul public (spaþiul verde), în cel mai scurt timp posibil.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1307 -27 Mai 2016 - Vinteler Adrian
Buna ziua,
domnule primar va rog dispuneti ca cei in drept sa rezolve urmatoarea problema.In Campia Turzii pe strada Teilor la nr 33 locuieste dl. Bolog Eugen care in spatele curtii are un iaz cu peste al carui dren evacueaza apa pe domeniul public. Aceasta apa se scurge si balteste pe drum prin fata casei mele.Drumul la care ma refer este acum in lucru pentru asfaltare apa afectand structura drumului, neputandu-se efectua lucrarile necesare asfaltarii.Pe cale amiabila nu am putut rezolva.

Vizualizare raspuns:      
Având în vedere petiþia dumneavoastrã, vã comunicãm urmãtoarele:
Din verificãrile efectuate la faþa locului ºi în urma discuþiei avute cu domnul Bolog Eugen s-a constatat cã acesta a deversat apã uzatã din iaz pe stradã.
Þinând cont de prevederile art. 29 ºi ale art. 30 din Ordinul Ministerului Sãnãtãþii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienã ºi sãnãtate publicã privind mediul de viaþã al populaþiei, vecinului dumneavoastrã i s-a pus în vedere sã asigure evacuarea apei uzate din iaz, fie prin conductã legatã la reþeaua de canalizare a municipiului, fie într-o fosã septicã vidanjabilã, al cãrei conþinut se va evacua periodic.
În cazul în care vecinul dumneavoastrã nu se conformeazã, vã rugãm sã ne sesizaþi.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1306 -25 Mai 2016 - anton ironim lucian
d-le primar va rog sa luati masurile ce se impun pentru schimbarea( inlocuirea chiar a lampii)a becului de pe strada de la nr.12
Saptamina trecuta,vineri 20.05 2016 am fost personal reea pt aceasta problema,mi-au spus sa fac sesizare la primarie.cind le-am explicat ca in luna martie in urma sesizarii facute personal d-l popescu a mai fost schimbat becul a doua zi fara cerere la primarie.tot pt acelasi bec am mai facut o sesizare si in toamna 2015 si a fost rezolvata a doua zi. mare birocratie

Vizualizare raspuns:      
Va informam ca problema a fost rezolvata.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1305 -24 Mai 2016 - vasile ion
va sesizez in legatura cu praful si zgomotul si distrugerea drumului pe care il fac masinile de la cariera de piatra care circula cu viteza peste limita legala si cu o frecventa foarte mare, mentionez ca sunt pline ochi cu pietris si nu sunt acoperite cum prevede legislatia in vigoare.

Vizualizare raspuns:      
Prin prezenta vã informãm cã problema sesizatã nu este de competenþa instituþiei noastre, ci a Poliþiei Municipiului Câmpia Turzii – Biroul Rutier, motiv pentru care petiþia dumneavoastrã a fost redirecþionatã cãtre instituþia menþionatã.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1303 -12 Mai 2016 - Dolha Daniela
Buna ziua!Solicitam administratiei locale sa stopeze depozitarea gunoaielor pe malul Ariesului, în cart. Lut. Ne pun viata în pericol tuturor! Sa ne punem masti la trecerea peste podul Ariesului, d-lor Hanga, Lojigan, Pop? Oare din taxele si impozitele marite nu reusiti sa instalati niste containere pe "dig" si sa controlati situatia cu decenta si responsabilitate? Sa fie din incompetenta sau din obiceiul de a musamaliza realitatea, chiar si în complicitate cu DSP Cluj, ca refuzati sa actionati?

Vizualizare raspuns:      
La nivelul municipiul Câmpia Turzii, în cazul locuinþelor individuale colectarea deºeurilor menajere se face prin sistemul „din uºã în uºã”. Cetãþenii au obligaþia sã separe deºeurile pe categorii, astfel încât sã obþinã cel puþin 4 fracþii: deºeuri menajere, deºeuri de hârtie-carton, deºeuri de sticlã, deºeuri din mase plastice ºi metal. Deºeurile menajere trebuie colectate în europubele, iar cele reciclabile în saci menajeri ºi se predau pe bazã de contract de salubrizare Companiei de Salubritate Câmpia Turzii SA.
Cetãþenii care locuiesc în locuinþe colective trebuie sã depunã deºeurile, selectate în prealabil, în containerele corespunzãtoare, la cele douã puncte gospodãreºti din cartier la care sunt arondaþi.
Numãrul de recipiente de colectare a deºeurilor este suficient ºi nu se justificã amenajarea altor puncte de colectare sau suplimentarea acestora.
Menþionãm cã la stabilirea numãrului de recipiente de colectare a deºeurilor s-a þinut cont de numãrul de locuitori arondaþi, indicele mediu de producere a deºeurilor, capacitatea containerelor numãrul de zile dintre douã ridicãri succesive a deºeurilor de cãtre operatorul de salubrizare, iar pentru amplasarea punctelor gospodãreºti s-a þinut seama de accesibilitate ºi de distanþele minime de protecþie sanitarã, conform legii.
Cu privire la deºeurile abandonate pe malul Arieºului precizãm cã se organizeazã periodic acþiuni de salubrizare cu ajutorul persoanelor beneficiare de ajutor social (printre care sunt ºi persoane care locuiesc chiar în zona respectivã).
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1295 -09 Mai 2016 - Radu Viorica
Am fost miercurea trecuta la obor sa-mi cumpar pui si toti vanzatorii de pui, pasari, erau amplasati pe marginea soselei care duce spre Viisoara. Este foarte periculos sa te duci in zona aceea, unde circulatia este mare miercurea.
In obor, unde anii trecuti se vindeau pasari si animale, erau amplasate rulote, mese, scaune si se serveau mici, bauturi, cafele, etc.
Parerea mea este ca oborul este destinat vanzarilor de pasari si animale.

Vizualizare raspuns:      
Urmare sesizãrii online din partea dumneavoastrã, cu numãrul de înregistrare 15003 din 10.05.2016, având ca obiect situaþia pãsãrilor din obor ºi zona de alimentaþie publicã, vã comunicãm faptul cã, comercializarea pãsãrilor în târgurile de animale vii este interzisã prin Ordinul preºedintelui ANSVSA nr. 77 din 15.07.2015 privind modificarea ºi completarea Normei sanitar-veterinare privind condiþiile de funcþionare a târgurilor de animale vii, aprobatã prin Ordinul preºedintelui ANSVSA nr. 45/2010, conform art. 2, alin. (2) al respectivului ordin:,,se pot comercializa numai animale din urmãtoarele specii: ecvidee, bovine, ovine, caprine, porcine ºi iepuri, provenite din exploataþiile nonprofesionale, precum ºi porcine provenite din exploataþii comerciale ºi din exploataþii comerciale de tip A.”
Referitor la amplasarea rulotelor ºi a meselor în zona unde înainte se comercializau pãsãri, vã rãspundem cã, în urma sectorizãrii Târgului de animale vii, sectorul de alimentaþie publicã a fost amplasat pe platforma asfaltatã pentru a oferi condiþii optime atât de comercializare, cât ºi de salubrizare a zonei, respectând totodatã ºi recomandãrile DSVSA Cluj privind demarcarea zonelor de comercializare a animalelor de spaþiile în care se desfãºoarã alte activitãþi.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1294 -08 Mai 2016 - Corpodean Simina
INSTITUTIILE PUBLICE SUNT SEDII DE CAMPANIE ELECTORALA? Cu stupoare am observat ca sediul taxe si impozite e impanzit cu poze care contin un slogan PSD-ist? Sau este sloganul orasului? Ca si contribuabil imi rezerv dreptul de a nu finanta din taxele care le platesc campanii mascate si fara transparenta. Rog ca aceste poze sa fie eliminate,daca nu este sloganul orasului, in caz contrar imi rezerv dreptul de a sesiza organele competente. Multumesc!
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1293 -03 Mai 2016 - Rusu Adrian
Buna domnule primar.Am tot primit promisiuni ca se va amenaja parcarea din spatele blocului de pe strada Gh.Baritiu nr 28,bl L4 dar deocamdata nimic.Vi se pare normal ca primaria sa perceapa taxa pentru parcare neamenajata atat timp cat nu a asigurat spatiu pentru intrarea in parcare?Stiti ca a trebuit sa improvizam noi intrarea si sa punem piatra sa nu fie noroi?Cred ca suntem singurii din Campia Turzii care platesc o astfel de taxa plus impozitul aferent pe teren.Astept un raspuns.Multumesc

Vizualizare raspuns:      
Referitor la solicitarea dumneavoastrã, vã aducem la cunoºtinþã cã, parcarea este cuprinsã ca proiectare ºi execuþie în „Programul anual de intreþinere, modernizãri ºi investiþii pentru anul 2016".
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1291 -21 Aprilie 2016 - BAIAS MIRELA-FELICIA
Domnule primar,
Deoarece in luna mai expira contractul actualului operator de transport local, va rog sa aveti in vedere ca la negocierea noului contract de transport public interurban pe relatia Campia Turzii - Turda sa fie reintroduse statiile din vecinatea obiectivelor de interes major pentru cetatenii orasului nostru, respectiv Politia Turda (pentru serviciul cazier judiciar), administratia financiara si OCPI-cartea funciara.
Cu respect,
Mirela Baias

Vizualizare raspuns:      
Urmare a petiþiei dumneavoatrã înregistratã la noi cu numãrul 14748, prin care solicitaþi reintroducerea urmãtoarelor staþii pe traseul Câmpia Turzii -Turda: Poliþia Turda, Administraþia Financiarã Turda ºi OCPI Turda, vã comunicãm urmãtoarele:
- Operatorul de transport rutier care efectueazã transport de persoane pe traseul Turda- Câmpia Turzii, deþine licenþã de traseu pentru transport de persoane prin servicii regulate, valabilã pânã în anul 2019, eliberatã de Autoritatea Rutierã Românã în baza Hotãrârii Consiliului Judeþean Cluj.
- Fiind vorba despre un serviciu de transport public judeþean de persoane prin curse regulate, conform art.17, lit.e) din Ordinul nr. 353/2007 al M.A.I., privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 92/ 2007 a serviciilor de transport public local: „ în perioada de valabilitate, programele de transport judeþene pot fi actualizate prin introducerea de staþii de cãtre autoritãþile judeþene de transport, dar numai la solicitarea consiliului judeþean ºi dupã aprobarea prin hotãrâre a acestuia.”
În consecinþã, vã rugãm sã vã adresaþi autoritãþilor competente pentru reintroducerea staþiilor dorite de dumneavoastrã în municipiul Turda.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1290 -06 Aprilie 2016 - budian raluca
Stimate domnule primar mi-ar placea sa clarificati problema cu pparcul nostru deoarece avem probleme cu pensionarii care le-ati pus la dispozitie baraci sa joace carti si damigene de vin ca sa va poata vota si copii nu au loc de joaca deoarece pensionarii ii arunca din jurul baracii pt ca o lovesc cu mingea .I ducem in bar pe copii domnule primar ca nu se fumeaza si i lasam pe pensionari sa steie linistiti ca noi platim ce consuma ei???copii nu au nici apa dar am uitat el nu voteaza

Vizualizare raspuns:      
Stimatã doamnã,
Autoritãþile administraþiei publice locale au creat facilitãþi pentru petrecerea timpului liber atât pentru copii, cât ºi pentru persoane vârstnice, astfel, pe strada Mureºului, chiar lângã blocul dumneavoastrã, s-a construit un foiºor destinat persoanelor vârstnice, dar s-a amenajat ºi un loc de joacã pentru copii.
Dorim sã precizãm cã instituþia noastrã nu a pus la dispoziþia cetãþenilor niciun fel de bãuturi alcoolice, dimpotrivã existã un regulament care interzice consumul de alcool în aceste spaþii, care a fost adus la cunoºtinþa persoanelor care îºi petrec timpul liber la foiºorul de pe strada Mureºului, prin intermediul reprezentantului acestora, domnul Buþurcã Gheorghe. Menþionãm cã se fac controale inopinate pentru prevenirea unor astfel de practici.
Referitor la conflictul apãrut între persoanele care frecventeazã aceastã locaþie ºi copiii care se joacã cu mingea, vã facem cunoscut faptul cã aceste construcþii sunt bunuri publice, care prin lovirea repetatã cu mingea pot fi deteriorate.
În consecinþã, atragem atenþia pãrinþilor cã au obligaþia sã-ºi supravegheze copiii minori, conform legii. Aceºtia se pot juca cu mingea pe terenurile de sport sau în alte locuri, cu condiþia sã nu tulbure ordinea ºi liniºtea publicã ºi sã nu producã pagube bunurilor publice sau private.
În situaþia în care mai constataþi cã se consumã alcool în aceste spaþii vã rugãm sã sesizaþi Serviciul Public Poliþia Localã din cadrul Primãriei, la numãrul de telefon 0264368001, int. 135, de luni pânã joi între orele 7,30 – 16,00, iar vineri între orele 7,30 – 13,30. În restul timpului vã rugãm sã vã adresaþi Poliþiei Municipiului Câmpia Tuzrii, tel 0264368222.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1289 -28 Martie 2016 - Parlog Bogdan
Buna ziua.
Locuiesc in zona centrala mai exact str.Liviu Rebreanu.
Va rog sa introduceti aceasta strada in traseul celor care se ocupa de curatenie!Pentru impozitul mare pe care il platesc, cred ca se poate matura sau trece cu acel utilaj, macar o data/luna pe aceasta strada.In alta ordine de idei, ar fi indicat sa reintroduceti sensul unic.
Multumesc.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastrã, privind mãturatul stradal din Municipiul Câmpia Turzii, vã comunicãm cã prin contractul pe care-l avem încheiat cu Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., sunt programate a se mãtura toate strãzile modernizate din municipiul nostru.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1287 -27 Ianuarie 2016 - Dolha Daniela
Buna ziua!Sesizez conditiile insalubre si inumane din Policlinica orasului. D-le Hanga, batrânii bolnavi si neputinciosi se reazama de peretii reci ai cladirii fiindca nu au banci sau scaune de sezut.D-le Lojigan, copiii bolnavi si nevinovati se înghesuie pe un culoar fara caldura si miros de mucegai.D-le Pop, pe scari stricate si balustrade periculoase, fara lift, asa urca oamenii cu handicap, orbi si în scaune cu rotile.Tolerati risipa,construiti muzee,capele mortuare si ne îngropti viitorul.

Vizualizare raspuns:      
Urmare a sesizãrii dumneavoastrã on-line nr. 1296/2016, înregistratã la noi sub nr. de mai sus, prin care semnalaþi anumite probleme referitoare la condiþiile insalubre existente în incinta Policlinicii (spaþii de aºteptare neîncãlzite, miros de mucegai pe holuri, scãri deteriorate), vã informãm cã datoritã faptului cã municipiul Câmpia Turzii este copriprietar al imobilului împreunã cu medicii titulari cabinetelor medicale, în cursul anului 2015 au fost începute demersurile pentru a înfiinþa împreunã cu medicii proprietari ai cabinetelor medicale din cadrul policlinicii o asociaþie de proprietari în vederea asigurãrii condiþilor de funcþionare normalã atât a spaþiilor aflate în proprietatea exclusivã cât ºi a spaþiilor aflate în proprietate comunã indivizã, aferente construcþiei.
În data de 01.03.2016, la sediul Primãriei Municipiului Câmpia Turzii, a avut loc o întâlnire între reprezentanþii primãriei ºi medicii proprietari ai cabinetelor medicale din cadrul policlinicii în care s-a stabilit pãrþile care vor intra în asociaþie, ponderea de repartizare a drepturilor ºi obligaþiilor, urmând ca în data de 14.03.2016 sã se convoace Adunarea Generalã a Asociaþilor în care se va adopta statutul ºi actul constitutiv a asociaþiei.
Dupã înregistrarea asociaþiei la Judecãtoria Turda, atât Primãria Municipiului Câmpia Turzii cât ºi medicii proprietari ai cabinetelor individuale vor putea executa urmãtoarele investiþii:
-lucrãri de reparaþii ºi modernizare a holurilor,
-lucrãri de reparaþii la instalaþiile de încãlzire,
-lucrãri de amenajare ºi dotare a sãlilor de aºteptare pentru pacienþi ºi a grupurilor sociale,
-lucrãri de faþadizare a construcþiei, amenajare spaþii verzi repararea ºi punerea în funcþiune a fântânii arteziene interioare.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1286 -02 Decembrie 2015 - Rece Mirela
Buna ziua,
Va rog sa ne precizati daca si cand este planificata asfaltarea str Iancu Jianu, portiunea caselor noi, zona spre cimitir?
Cu multumiri,Mirela

Vizualizare raspuns:      
Urmare solicitãrii dvs. on-line înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, vã comunicãm cã pentru strada Iancu Jianu, vom trece la elaborarea unui proiect tehnic de execuție corelat cu condițiile actuale de trafic. pentru ca desfãșurarea circulației sã se facã în condiții de siguranțã și confort pentru vehicule si pietoni.
Dupã pãrerea noastrã, ciclul de proiectare- alocare fonduri - execuție, dureazã cca. 2 ani.
În funcție de valoarea lucrãrii și fondurile disponibile, termenul se poate scurta sau prelungi.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1285 -11 Noiembrie 2015 - Lung Radu
Rog luaþi mãsurile ce se impun privind rezolvarea problemei asfaltului din faþa locuinþei mele. Pe zi ce trece se lasã tot mai tare ºi crãpãturile sunt tot mai mari. De fiecare datã când intru sau ies din curte lovesc cu parte de jos a maºinii trotuarul.
Am fãcut o sesizare în varã, mai exact în 21.08.2015 cu nr. înregistrare 26273 ºi nu am primit rãspuns.
Rog încercaþi sã rezolvaþi problema mea.
Cu respect

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastrã vã comunicãm cã a fost transmisã spre rezolvare S.C. DOMENIUL PUBLIC S.A., operatorul nostru pentru serviciile de întreþinere strãzi
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1284 -11 Noiembrie 2015 - Moldovan Iona
D-le Primar,
Este pentru a N-a oara cand va rog sa verificati modul de folosire a garajelor din spatele blocului G de str. Ghe. Baritiu, nr.40B si sa desfiintati porumbarele din cele trei garaje in special de la cel cu nr.642. Dar nu cu atentionari ci cu amenzi pentru ca in nesimtirea lor altfel nu reactioneaza. Ne-am saturat sa platim parcarea si sa ne murdareasca porumbeii lor masinile. Nu ne obligati sa luam noi masuri. Multumim !!!

Vizualizare raspuns:      
Urmare sesizãrii dumneavoastrã înregistratã cu numãrul de mai sus vã facem cunoscut urmãtoarele - in urma deplasãrii pe teren am constatat cã deasupra garajelor nu existã nici o construcþie cu destinaþia de porumbar ºi nici urme de pãsãri. - Proprietara garajului cu numãrul 642 a declarat cã nu are porumbei.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1283 -05 Noiembrie 2015 - morari radu
Buna ziua
va rog frumos sa schimbati becul din fata scarii C,a blocului aflat pe str.laminoristilor nr.17[parcare]

va multumesc anticipat

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizãrile online înregistrate la noi, prin care ne sesizaþi defecþiunile apãrute în sistemul de iluminat public stradal pe Str. Laminoriºtilor nr.17 ºi Laminoriºtilor nr.15, vã informãm cã problemele au fost rezolvate .
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1282 -04 Noiembrie 2015 - Groza Danut
Buna ziua! Va rog frumos sa schimbati becul de langa transformatorul de curent de pe Aleea Vinatorilor.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizãrile online înregistrate la noi, prin care ne sesizaþi defecþiunea apãrutã în iluminatul public stradal pe Aleea Vânãtorilor (lângã transformatorul de curent), vã informãm cã problema a fost rezolvatã.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1281 -04 Noiembrie 2015 - morari radu
Buna ziua
va rog frumos sa schimbati becul din mijlocul parcarii aflat intre blocurile laminoristilor nr.15 siLaminoristilor nr.17

va multumesc anticipat

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizãrile online înregistrate la noi, prin care ne sesizaþi defecþiunile apãrute în sistemul de iluminat public stradal pe Str. Laminoriºtilor nr.17 ºi Laminoriºtilor nr.15, vã informãm cã problemele au fost rezolvate .
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1280 -03 Noiembrie 2015 - Huiber Alexandru
Rog binevoiți a dispune mãsurile ce se impun pentru repararea pubelelor de lângã fosta CT 10(?) (Barițiu, în zona bisericii) și igienizarea spațiului din spatele respectivei clãdiri.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastrã, privind neconformitãþile apãrute la punctul de colectare al deºeurilor, de pe str. Gh. Bariþu (lângã fosta C.T. nr. 10), s-a sesizat operatorul serviciului public de salubrizare al municipiului Câmpia Turzii ºi vã aducem la cunoºtinþã urmãtoarele:
-s-a verificat starea eurocontainelor de 1.1 mc, aferente acestui punct de colectare al deºeurilor ºi acestea sunt în stare bunã de funcþionare,
-igenizarea acestui punct de colectare se face zilnic.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1279 -16 Octombrie 2015 - Giurgiu ,Moldovan,Marean,Istrate, Ana,Georgeta,Augustin,Augustin Euge
Va rugam respectuos sa dispuneti factorilor in drept, taiarea ierbii de pe spatiile verzi aferente strazii.Facem precizarea ca la iarna ,din cauza ca este foarte mare iarba , zapada nu va putea fi depozitata de pe trotuare pe aceste spatii.
Va multumim,cu speranta rezolvarii favorabile
Giurgiu Ana ,Giurgiu Georgeta,Moldovan Augustin,Rusu Ana, Marean Augustin Eugen,Istrate Gina.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea dumneavoastrã înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, vã aducem la cunoºtinþã cã, problema sesizatã a fost transmisã SC DOMENIUL PUBLIC SA, ºi a fost rezolvatã.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1278 -11 Octombrie 2015 - Groza Danut
Buna ziua! Apreciez rapiditatea de a rezolva problema, dar va informez ca becul de langa transformatorul de curent de pe Aleea Vinatorilor nu functioneaza.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizãrile online înregistrate la noi, prin care ne sesizaþi defecþiunea apãrutã în iluminatul public stradal pe Aleea Vânãtorilor (lângã transformatorul de curent), vã informãm cã problema a fost rezolvatã.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1277 -22 Septembrie 2015 - Groza Danut
Buna ziua! Va rog frumos sa schimbati becul de langa transformatorul de curent de pe Aleea Vinatorilor.

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea online nr. 1277/22.09.2015, înregistratã la noi sub nr. 29838/22. 09. 2015, prin care ne sesizaþi defecþiunea apãrutã în iluminatul public stradal pe Aleea Vânãtorilor, vã informãm cã problema a fost rezolvatã .
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1276 -18 Septembrie 2015 - asd asd
... si asa a mai trecut o saptamana doua trei samdp..., spargatorii de seminte din parcul central sunt tot la locul lor, autoturismele circula nestingherite printre copii si batrani chiar si pe aleile parcului,manelele din boxele masinilor se aud pana in centru, primaria nu raspunde la sesizarile online, iar petrica pop se mandreste toata ziua cu marea lui realizare.
Asta este Campia noastra "orasul in care e bine sa locuiesti"
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1275 -16 Septembrie 2015 - Apahidean Ilie
As dori sa va intreb daca magazinele de lactate deschise de exemplu pe strada Muresului, Otelarilor, Aviatorilor nu trebuie sa respecte reguli ale comertului in ceea ce priveste ambalarea, etichetarea, specificarea a ceea ce contin produsele lor? Se vinde lapte branza, smantana, cascaval neambalate fara specificatii in ceea ce priveste compozitia sau calitatea sau termenul de garantie.

Vizualizare raspuns:      
Urmare a sesizãrii dumneavoastrã, înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, în care solicitaþi lãmuriri cu privire la modul de desfacere al laptelui ºi al produselor lactate în magazinele specializate deschise pe strãzile: Mureºului, Oþelarilor, Aviatorilor, vã comunicãm faptul cã acestea sunt unitãþi de vânzare directã a produselor alimentare, autorizate conform Ordinului nr. 111 al Preºedintelui Autoritãþii Naþionale Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitarã veterinarã ºi pentru siguranþa alimentelor a activitãþilor de obþinere ºi de vânzare directã ºi/sau cu amãnuntul a produselor alimentare de origine animalã sau nonanimalã, precum ºi a activitãþilor de producþie, procesare, depozitare, transport ºi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimalã ºi sunt supuse controlului sanitar veterinar efectuat de direcþia sanitarã veterinarã ºi pentru siguranþa alimentelor judeþeanã.
Etichetarea produselor alimentare, care se comercializeazã în aceste unitãþii, se face conform prevederilor H.G. 106/ 2002 privind etichetarea produselor.
Menþionãm:
- art. 15 din Anexa 1 la H.G 106/ 2002: „ Orice aliment nepreambalat, prezentat spre comercializare  consumatorului final ori operatorilor economici care preparã hranã pentru populaþie, sau alimentele ambalate la locurile de vânzare la cererea cumpãrãtorului ori preambalate în vederea vânzãrii lor imediate trebuie sã aibã înscrise denumirea conform prevederilor art. 5, data durabilitãþii minimale sau data limitã de consum ºi ingredientele cuprinse în anexa nr. 1f). Înscrierea se face pe produs, pe un afiº, anunþ sau în orice altã formã, fãrã risc de confuzie.”
- anexa1c) la Anexa 1 cuprinzând normele metodologice privind etichetarea produselor, la H.G. 106/ 2002, cuprinde lista alimentelor scutite de obligaþia indicãrii ingredientelor (brânzeturi, lapte, etc).
În cazul în care aveþi neclaritãþi în ceea ce priveºte calitatea produselor, vã rugãm sã vã adresaþi Autoritãþii Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1274 -10 Septembrie 2015 - Seașa Nicoleta-Roxana
Bunã ziua! Vreau sã vã aduc la cunoștințã faptul cã nu mai funcționeazã douã becuri pe strada Salcîmului, unul chiar lângã domiciliul meu și este beznã. Sper sã puteți rezolva problema.
Vã mulțumesc!

Vizualizare raspuns:      
Referitor la sesizarea online nr. 1274/10.09.2015, înregistratã la noi sub nr. 28739/11. 09. 2015, prin care ne sesizaþi defecþiunea apãrutã în iluminatul public stradal pe str. Salcâmului nr. 38, vã informãm cã problema a fost rezolvatã .
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1272 -07 Septembrie 2015 - Lazar Paul
Buna ziua.Pe site-ul Primariei apare eliberat Cetificat de Urbanism pentru reparatii si renovari la Palatul Ionel Floasiu,in noiembrie 2014.Va rog sa imi comunicati nr. si data eliberarii Autorizatiei de Construire,precum si nr.si data eliberarii Avizului Comisiei de Monumente pentru lucrarea mai sus amintita.Deasemenea doresc sa mi se comunice modalitatea prin care pot consulta documentatia ce a stat la baza obtinerii Autorizatiei de Construire.Va multumesc.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1271 -27 August 2015 - Gal Andreea
Buna ziua va rog sa-mi raspundeti si mie la o singura intrebare,sunt trecuta de 30 de ani da asa ceva n-am auzit.De cand casa scarii a devenit proprietate privata?
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1269 -21 August 2015 - Huiber Alexandru
Se discuta problema depozitarii gunoaielor, din cauza lipsei rampelor. Problema a aparut din cauza ca nu pot fi valorificate aceste deseuri si de aceea trebuie amenajate rampe speciale (cu costuri mari). Solutia, oricare ar fi adoptata, va fi insotita de o crestere a tarifelor la salubritate.
Daca eu selectez acasa deseurile menajere (si va invit sa vedeti) iar altii nu o fac, de ce ar trebui ca si eu sa platesc acelasi tarif?
De ce sa platesc eu pentru nesimtirea unora si incompetenta altora?

Vizualizare raspuns:      
Având în vedere sesizarea dumneavoastrã on-line, vã comunicãm urmãtoarele:
Pânã la definitivarea lucrãrilor ºi punerea în funcþiune a depozitului de deºeuri care se construieºte prin proiectul „Sistem de Managenent Integrat al deºeurilor în judeþul Cluj”, singurele soluþii legale pentru gestionarea deºeurilor nereciclabile din judeþ sunt: stocarea acestora pe o platformã de depozitare temporarã sau transportul lor la un depozit autorizat din alt judeþ. Ambele soluþii conduc la costuri suplimentare.
Cuantumul tarifelor pentru activitãþile de salubrizare depinde de mai mulþi factori ºi se calculeazã în conformitate cu prevederile Normei metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitãþile specifice serviciului de salubrizare a localitãþilor aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.
Într-adevãr, nu toþi cetãþenii sunt responsabili, însã activitatea de colectare selectivã a deºeurilor s-a îmbunãtãþit continuu odatã cu implementarea sistemului de colectare selectivã în municipiu, ceea ce a permis menþinerea tarifului perceput cetãþenilor pentru activitatea de încãrcat, transportat ºi depozitat gunoi menajer, la un nivel apropiat de cel din 2008, deºi au crescut alte cheltuieli (în 7 ani, tariful s-a majorat cu 0,246 lei/pers/lunã).
Pentru mai multe detalii vã rugãm sã vã adresaþi Serviciului Public Poliþie Localã- Compartimentul Mediu din cadrul instituþiei noastre, strada Laminoriºtilor, nr. 2, cam. 39.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1268 -18 August 2015 - Gal Andreea
Buna ziua D-le primar,am facut plangere la primarie,vecina Rusu Cornelia de la ap.15 a blocat geamul de pe casa scarii facandu-si o camara.Cei de la primarie i-au pus in vedere s-o strice pana-n 30.06.2015,pt.ca este fara acordul locatarilor.A doua oara au constatat ca n-a demolat-o si nu s-a luat nici o masura.Mi-au trimis raspuns spunandu-mi ca n-o pot strica ca este proprietatea privata a locatarilor.Casa scarii este proprietate privata?Este facuta fara aprobare.Va rog sa verificati,multumesc

Vizualizare raspuns:      
Având în vedere sesizarea dumneavoastrã online ºi rãspunsul întocmit de cãtre Direcþia Tehnicã/Serviciul A.T.U. în data de 23.07.2015 la sesizarea dumneavoastrã nr. 21862, având acelaºi conþinut, vã reamintim urmãtoarele:
- conform declaraþiei dnei Rusu Cornelia, cãmara este o construcþie veche realizatã înainte de anul 2002, iar potrivit Legii 50/1991 republicatã, art. 31 ”Dreptul de a constata contavenþiile ºi de a aplica amenzile prevãzute la art. 26 se prescrie în termen de 3 ani de la data sãvârºirii faptei.”
- deoarece nu puteþi rezolva pe cale amiabilã neînþelegerile apãrute între dumneavoastrã ºi doamna Rusu Cornelia, trebuie sã vã adresaþi instanþei judecãtoreºti pentru rezolvarea problemei. Primãria nu poate demola cãmara, imobilul aflându-se în proprietatea privatã a locatarilor.
Tipareste PDF

 Nr.nreg.1267 -18 August 2015 - asd asd
Buna ziua!
Revin cu rugamintea de a interzice accesul autoturismelor in parcul central, deoarece pun in pericol siguranta copiilor si nu numai. Deasemenea va rog sa nu-mi raspundeti cu raspunsul COPY PASTE "transmitem sesisarea dvs-tra politiei rutiere Campia Turzii .....".
Va mai rog sa ne dati posibilitatea de a comenta raspunsurile dvs-tra, asta deoarece unele raspunsuri sunt chiar jenante (vezi raspunsul dat d-lui Talos).
Va multumesc

Vizualizare raspuns:      
Având în vedere petiþia dumneavoastrã on-line, înregistratã la noi sub numãrul de mai sus, vã informãm cã circulaþia autoturismelor în Parcul Central este reglementatã prin indicatoare rutiere. Nerespectarea acestora constituie contravenþie ºi se sancþioneazã conform O.U.G. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice. De aceea, în momentul în care sesizaþi nereguli vã rugãm sã vã adresaþi Poliþiei municipiului Câmpia Turzii – Compartiment Poliþia Rutierã, la nr. de telefon: 0264 368 222, pentru constatarea ºi aplicarea sancþiunilor contravenþionale.
Tipareste PDF

Pagina: 1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Primaria
Sambata, 18 August 2018
vizitator: 54.196.73.22