Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 94 din 15 Mai 2018

Privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare si selectie a solicitarilor privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Campia Turzii pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 93 din 15 Mai 2018

Privind modificarea HCL nr.4 din 26.01.2017 privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Campia Turzii pentru activitati nonprofit de interes local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 92 din 15 Mai 2018

Privind acordarea unor facilitati fiscale pentru S.C. BERG BANAT S.R.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 15 Mai 2018

Privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Municipiul Campia Turzii si Asociatia "produs de Cluj", in vederea organizarii evenimentului targ "Produs de Cluj" si Ziua Internationala a copilului, in perioada 1-3 iunie 2018, in Parcul Municipal

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 27 Aprilie 2018

Privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea in parteneriat cu CSM Campia Turzii, a Turneului Final de Promovare in DIVIZIA A1 la Volei Masculin

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 27 Aprilie 2018

Privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Municipiul Campia Turzii si Asociatia Culturala Euro Est Alternativ, in vederea organizarii evenimentului Festivalul Pestelui, in perioada 19-20 mai 2018, la Complexul de Agrement "La Trei Lacuri"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 27 Aprilie 2018

Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "AMENAJARE ZONA CULTURALA RECREATIVA TREI LACURI din municipiul Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 27 Aprilie 2018

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "REGENERARE URBANA PRIN REABILITAREA PALATULUI CULTURAL "Ionel Floasiu", a TEATRULUI DE VARA SI A PARCULUI CENTRAL "Ionel Floasiu",DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII "

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea schimbului de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, cu o locuinta vacanta de aceeasi categorie pentru titularul contractului de inchiriere nr.16/23.03.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea Listei de prioritati pe anul 2018 pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea listei de prioritati a solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineridestinate inchirierii, precum si propunerile privind ordinea si modul de solutionare a dosarelor depuse pana la data de 03.04.2018 in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 83 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele sociale destinate inchirierii pentru anul 2018, precum si propunerile privind ordinea si modul de solutionare a dosarelor depuse pana la data de 23.03.2018 in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 82 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea modificarii si completarii anexelor la HCL nr.117 din 27.08.2015, modificata prin HCL nr.66 din 27.04.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 81 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea incheierii unui acord voluntar referitor la imbunatatirea colectarii separate de la populatie a deseurilor de ambalaje, a deseurilor de echipamente electrice si electronice, a deseurilor de baterii si acumulatori, precum si a reciclarii acestora, la nivelul municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 80 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea Regulamentului general privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Campia Turzii pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 79 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea MODIFICARI ADUSE LA PROIECTUL AURORIZAT CU C NR.81/10.10.2015, REAMENAJARE CORP C2, ACOPERIRE SI ETAJARE CORP C3, CONSTRUIRE CORP C4, AMENAJARI INCINTA, str.Teilor, nr.31, municipiul Campia Turzii, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 78 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, str.Andrei Muresanu, nr.19, in municipiul Campia Turzii, jud.Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 77 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI, str.Teilor, nr.1B, municipiul Campia Turzii, jud.Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, str.George Enescu, nr.95, in municipiul Campia Turzii, jud.Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 26 Aprilie 2018

Privind acordarea unor premii persoanelor in varsta- veterani de razboi cu ocazia implinirii a 73 de ani de la incheierea celui de-al II-lea Razboi Mondial si a zilei Veteranilor de razboi

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 26 Aprilie 2018

Privind atribuirea denumirii unui centru aflat in subordinea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala din cadrul primariei municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 26 Aprilie 2018

Privind atribuirea denumirii unor centre aflate in subordinea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 26 Aprilie 2018

Privind aprobarea atribuirii unui numar de 4 autorizatii taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi si declansarea procedurii de atribuire a celor 4 autorizatii taxi

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 26 Aprilie 2018

Privind modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatii de transport persoane in regim de taxi, de transport marfuri sau bunuri in regim de taxi, de transport persoane in regim de inchiriere, de dispecerat taxi in municipiul Campia Turzii, a Contractului de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi si a Caietului de sarcini privind efectuarea activitatii de transport in regim de taxi si de dispecerat aprobat prin HCL nr.2/2012 si aprobarea modelului Contractului de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport persoane in regim de inchiriere si a modelului caietului de sarcini
Joi, 24 Mai 2018
vizitator: 54.81.0.22