Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 140 din 10 Iulie 2018

Privind deplasarea unei delegatii a Municipiului Campia Turzii la Kisber-Ungaria in perioada 27-29 iulie 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 139 din 10 Iulie 2018

Privind constituirea dreptului de superficie in favoarea rezidentilor PARCULUI INDUSTRIAL CAMPIA TURZII

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 138 din 10 Iulie 2018

Privind alocarea sumei de 680000 lei de la Bugetul local al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018 pentru ASOCIATIA SPORTIVA CLUB SPORTIV MUNICIPAL CAMPIA TURZII in vederea realizarii proiectului "Angrenarea sportivilor CSM Campia Turzii in competitii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 137 din 10 Iulie 2018

Privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare dintre Municipiul Campia Turzii si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 136 din 10 Iulie 2018

Privind organizarea manifestarilor prilejuite de evenimentul "Zilele Municipiului Campia Turzii" in perioada 17-19 august 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 135 din 10 Iulie 2018

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 134 din 2 Iulie 2018

Privind APROBAREA PROIECTULUI si A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 133 din 2 Iulie 2018

Privind APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 132 din 28 Iunie 2018

Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Campia Turzii, insusit prin Hotararea Consiliului Local, nr.68 din 27.09.1999

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 28 Iunie 2018

Privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a doua contracte de inchiriere

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 130 din 28 Iunie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA si IMPREJMUIRE TEREN,str.Regina Maria,nr.20, Campia Turzii, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 129 din 28 Iunie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA S+P+1E, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDARE UTILITATI, str.Regina Maria, nr.10, Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 28 Iunie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, GARAJ AUTO, IMPREJMUIRE si BAZIN VIDANJABIL, str.Regina Maria, nr.7, Municipiul Campia Turzii, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 28 Iunie 2018

Privind modificarea Structurii organizatorice, Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Municipal "Dr.Cornel Igna" Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 28 Iunie 2018

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Campia Turzii pentru participarea la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii TETAROM S.A. din data de 12.07.2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 28 Iunie 2018

Privind constatarea incetarii calitatii de cenzor la societatea PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. a doamnei BUCSA MIHAELA

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 28 Iunie 2018

Privind incetarea prin demisie a functiei de administrator si director al societatii TRANSPORT LOCAL CAMPIA TURZII S.R.L. a domnului REPCIUG DAN-GABRIEL

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 28 Iunie 2018

Privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 28 Iunie 2018

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BRADU OVIDIU DAN, pentru mandatul 2016-2020 si vacantarea locului acestuia in cadrul Consiliului local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 20 Iunie 2018

Privind modificarea HCL nr.88 din 27.04.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "AMENAJARE ZONA CULTURAL-RECREATIVA "TREI LACURI" din Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 20 Iunie 2018

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 13 Iunie 2018

Privind aprobarea protocolului de colaborare intre Municipiul Campia Turzii si Asociatia Civica pentru Initiativa si Actiune Comunitara Campia Turzii in vederea organizarii evenimentului caritabil "Campia Turzii Sports Festival"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 13 Iunie 2018

Privind modificarea si completarea HCL nr.147 din 22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii" - Cladire C1-corpA+B

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 5 Iunie 2018

Privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Campia Turzii, pentru proiectele de activitati sportive, in baza prevederilor Legii nr. 69/2000

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 116 din 5 Iunie 2018

Privind aprobarea tarifelor de pret pentru lucrari de amenajare, intretinere fantani arteziene si decorative, amenajare, dotari, intretineri locuri de joaca, fitness, skate-park si pentru decapare mecanica prin frezare pentru lucrari de modernizare, reparatii si intretinere a strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, practicate de S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.
Duminica, 15 Iulie 2018
vizitator: 54.92.170.149