Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 174 din 30 August 2018

Privind modificarea si completarea HCL 160 din 03.08.2018 privind aprobarea proiectului si acheltuielilor legate de proiect pentru proiectul Centrul Social de zi , Pationar si Skate Park in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 173 din 30 August 2018

Privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII-strada Ion Agarbiceanu, str.Spicului, str.Iancu Jianu(inclusiv Calea Turzii pana la Ialomitei),str.David Prodan,str.Decebal(inclusiv capat estic al strazii Al.Ioan Cuza), str.Piata Mihai Viteazu (zona Tiver acces in starda Laminoristilor), strada Gradinarilor, strada George Cosbuc tronson nasfaltat "

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 172 din 30 August 2018

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului cu nr.cadastral 55245/UAT Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 171 din 30 August 2018

Privind aprobarea ajustarii tarifelor de pret pentru lucrari de construire, modernizare, exploatare si intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, a domeniului public si privat al municipiului Campia Turzii, practicate de S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A., in urma delegarii prin negocierea si atribuirea directa a contractului de delegare.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 170 din 30 August 2018

Privind prelungirea perioadei de accesare pentru pentru linia de credit contractata de COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 169 din 30 August 2018

Privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2018 pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 168 din 30 August 2018

Privind repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, pentru anul 2018, persoanelor aflate in lista de prioritati a solicitantilor locuintelor ANL in Municipiul Campia Turzii, lista aprobata prin HCL nr.84/26.04.2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 167 din 30 August 2018

Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.54431 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 166 din 30 August 2018

Privind aprobarea amenajarii unei cai de acces la drumul national DN15, dinspre imobilul proprietatea S.C. Milexim S.R.L., inscris in CF nr.55152 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 165 din 30 August 2018

Privind aprobarea incheierii Actului aditional la Contractul de delegare al Serviciului public de salubrizare al Municipiului Campia Turzii, aprobat prin HCL nr.75/2008

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 164 din 30 August 2018

Privind aprobarea "Regulamentului privind masuri de crestere a calitatii arhitecturale-ambientale a cladirilor din Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 163 din 14 August 2018

Privind aprobarea proiectului "REABILITAREA SI MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII" si a cheltuielilor legate de proiect

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 162 din 14 August 2018

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarlior de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "REABILITAREA SI MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 161 din 7 August 2018

Privind aprobarea Documentatiei de atribuire in vederea delegarii prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale Serviciului de salubrizare in judetul Cluj, respectiv de colectare si transport a deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 160 din 3 August 2018

Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul "Construire Centru Social de Zi, Patinoar si Skate Park in Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 159 din 3 August 2018

Privind avizarea lucrarii "Modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot 4:DJ150 Viisoara-Ceanu Mare-Frata-Mociu 0+600-km 40+300"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 158 din 3 August 2018

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018 si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 157 din 3 August 2018

Privind modificarea HCL nr.13/16.02.2018 privind aprobarea utilizarii unor parti din excedentul bugetului local si al activitatilor autofinantate rezultate la inchiderea exercitiului bugetar aferent anului 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 156 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea incheierii Contractului de asociere intre judetul Cluj, comuna Luna si Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 155 din 26 Iulie 2018

Privind modificarea anexelor I-III la H.C.L. nr.127/2018 privind modificarea structurii organizatorice, Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Municipal "Dr. Cornel Igna" Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 154 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor sociale din Municipiul Campia Turzii, pentru anul 2018, destinate inchirierii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 153 din 26 Iulie 2018

Privind modificarea HCL nr.14/26.01.2017 privind constituirea comisiei sociale care verifica si analizeaza dosarele in vederea stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale si ANL

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 152 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea Metodologiei de acordare a serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 151 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea actualizarii "Programului anual de intretinere, modernizari si investitii pentru anul 2018",conform "Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, fantani arteziene si decorative, statui si monumente, amenajari, dotari, intretineri locuri de joaca, fitness si skate-park aferente domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii", aprobat prin H.C.L.nr.82 din 26.04.2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 150 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea Actului aditional la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare, aprobat prin HCL nr.75/2008
Miercuri, 19 Septembrie 2018
vizitator: 54.80.219.236