Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 23 Februarie 2017

Privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de asistenta, consultanta si de reprezentare in instanta a intereselor S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 23 Februarie 2017

Privind aprobarea inchirierii protocolului de colaborare intre Municipiul Campia Turzii si Asociatia Culturala Euro Est Alternativ in vederea organizarii evenimentului caritabil "Chefs for Humanity"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 23 Februarie 2017

Privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, precum si propunerile privind ordinea si modul de solutionare a acestora in Municipiul Campia Turzii, depuse pana la data de 10 februarie 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 23 Februarie 2017

Privind atribuirea directa a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, inclusiv dreptul de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta activitatii,in aria administrativ teritoriala a Municipiului Campia Turzii si aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, a contractului de delegare a gestiunii activitatii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, incusiv dreptul de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta activitatii,in aria administrativ teritoriala a Municipiului Campia Turzii, a Regulamentului si a Caietului de sarcini.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 23 Februarie 2017

Privind aprobarea modificarii HCL nr.217 din 20.12.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 23 Februarie 2017

Privind aprobarea utilizarii unei locuinte libere aflate in fondul de locuinte sociale al Municipiului Campia Turzii, ca locuinta de necesitate si atribuirea in folosinta a acesteia

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 23 Februarie 2017

Privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal "Dr. Cornel Igna" Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 23 Februarie 2017

Privind cesiunea unui pachet minoritar de actiuni detinute de Municipiul Campia Turzii la S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 23 Februarie 2017

Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 146 din 25.08.2016 privind constituirea Comisiei de selectie prealabila a membrilor in Consiliile de Administratie la societatile avand ca unic actionar Municipiul Campia Turzii.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant care va functiona pe raza Municipiului Campia Turzii, in anul scolar 2017-2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea retragerii dreptului de administrare a S.C.Romactiv Business Consulting S.R.L.Bucuresti asupra imobilului "Incubator de afaceri"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 26 Ianuarie 2017

Privind constituirea comisiei sociale care verifica si analizeaza dosarele in vederea stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale si ANL

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 26 Ianuarie 2017

Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea ocuparii postului vacant de consilier juridic, gradul debutant, in Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 26 Ianuarie 2017

Privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri atribuite in temeiul Legii nr.15/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND REABILITAREA IMOBILULUI DIN STR.1 DECEMBRIE 1918, NR.4, IN VEDEREA RELOCARII S.P.C.L.E.P."

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII-strada Ion Agarbiceanu, strada Spicului, strada Iancu Jianu(inclusiv strada Calea Turzii pana la Ialomitei), strada David Prodan, strada Decebal (inclusiv capat estic al strazii Al.I.Cuza), strada P-ta Mihai Viteazu (zona Tiver acces in strada Laminoristilor), strada Gradinilor, strada George Cosbuc(tronson neasfaltat)

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE HALA GARARE, DEPOZITARE UTILAJE SI ECHIPAMENTE AGRICOLE in municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.268, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea MODIFICARE PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI PENTRU PARCELA NR.15 STUDIATA PRIN PUD-ZONA INDUSTRIALA REIF APROBAT PRIN HCL nr.73/2011, in Municipiul Campia Turzii, str.Laminoristilor, nr.161, Zona Industriala REIF, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) a Municipiului Campia Turzii pentru perioada 2016-2026 - Mobilitate pentru sanatate"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 6 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea costului mediu de intretinere pentru persoane varstnice aflate in Centrul de Ingrijire si Asistenta "Acoperamantul Maicii Domnului" Turda

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 5 din 26 Ianuarie 2017

Privind modificarea art.19 din Regulamentul pentru eliberarea acordului de functionare autorizatiei operatorilor economici care desfasoara activitati de comercializare a produselor si serviciilor de piata, inclusiv cele de administratie publica pe raza municipiului Campia Turzii, Anexa la H.C.L. nr.39/2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 4 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Campia Turzii pentru activitati nonprofit de interes local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 3 din 26 Ianuarie 2017

Pentru stabilirea numarului maxim de autorizatii taxi care se vor atribui in municipiul Campia Turzii in perioada 2017-2021, pentru executarea serviciului de transport persoane in regim de taxi

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 2 din 9 Ianuarie 2017

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Sociale

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 1 din 9 Ianuarie 2017

Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Municipiului Campia Turzii, acoperirea definitiva din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de functionare in suma de 9.455,65 lei si a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 128.743 lei si acoperirea golurilor temporare de casa din excedentul anilor precedenti pentru activitatile finantate integral din venituri proprii (Administratia pietelor)
Marti, 28 Martie 2017
vizitator: 54.204.252.37