Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 149 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 148 din 26 Iulie 2018

Privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.55199 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 147 din 26 Iulie 2018

Privind radierea imobilelor din domeniul privat al Municipiului Campia Turzii inscrise in CF 54836 Campia Turzii si CF 54842 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 146 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA, intre str.George Enescu-str.Viitorului, in Municipiul Campia Turzii, jud.Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 145 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CENTRALA TERMICA IN CLADIRE DE BIROURI SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE in Municipiul Campia Turzii, Aleea Constructorilor, nr.4, jud.Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 144 din 26 Iulie 2018

Privind numirea doamnei Mustea Anca Mihaela in functia de membru in Consiliul de Admnistratie la Societatea Parc Industrial Campia Turzii S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 143 din 26 Iulie 2018

Privind acordarea unor facilitati fiscale pentru BERG BANAT S.R.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 142 din 26 Iulie 2018

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local, al bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si al bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii la data de 30.06.2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 141 din 19 Iulie 2018

Privind completarea HCL nr.120/2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC SI MASURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 140 din 10 Iulie 2018

Privind deplasarea unei delegatii a Municipiului Campia Turzii la Kisber-Ungaria in perioada 27-29 iulie 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 139 din 10 Iulie 2018

Privind constituirea dreptului de superficie in favoarea rezidentilor PARCULUI INDUSTRIAL CAMPIA TURZII

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 138 din 10 Iulie 2018

Privind alocarea sumei de 680000 lei de la Bugetul local al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018 pentru ASOCIATIA SPORTIVA CLUB SPORTIV MUNICIPAL CAMPIA TURZII in vederea realizarii proiectului "Angrenarea sportivilor CSM Campia Turzii in competitii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 137 din 10 Iulie 2018

Privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare dintre Municipiul Campia Turzii si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 136 din 10 Iulie 2018

Privind organizarea manifestarilor prilejuite de evenimentul "Zilele Municipiului Campia Turzii" in perioada 17-19 august 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 135 din 10 Iulie 2018

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2018si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 134 din 2 Iulie 2018

Privind APROBAREA PROIECTULUI si A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 133 din 2 Iulie 2018

Privind APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 132 din 28 Iunie 2018

Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Campia Turzii, insusit prin Hotararea Consiliului Local, nr.68 din 27.09.1999

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 28 Iunie 2018

Privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a doua contracte de inchiriere

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 130 din 28 Iunie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA si IMPREJMUIRE TEREN,str.Regina Maria,nr.20, Campia Turzii, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 129 din 28 Iunie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA S+P+1E, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDARE UTILITATI, str.Regina Maria, nr.10, Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 28 Iunie 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, GARAJ AUTO, IMPREJMUIRE si BAZIN VIDANJABIL, str.Regina Maria, nr.7, Municipiul Campia Turzii, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 28 Iunie 2018

Privind modificarea Structurii organizatorice, Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Municipal "Dr.Cornel Igna" Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 28 Iunie 2018

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Campia Turzii pentru participarea la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii TETAROM S.A. din data de 12.07.2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 28 Iunie 2018

Privind constatarea incetarii calitatii de cenzor la societatea PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. a doamnei BUCSA MIHAELA
Miercuri, 19 Septembrie 2018
vizitator: 54.198.205.153