Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 115 din 5 Iunie 2018

Privind aprobarea actualizarii "Programului anual de intretinere, modernizari si investitii pentru anul 2018", conform "Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, fantani arteziene si decorative, statui si morminte, amenajari, dotari, intretineri locuri de joaca, fitness si skate-park, aferente domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii", aprobat prin H.C.L. nr.82 din 26.04.2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 5 Iunie 2018

Privind aprobarea creditelor de angajament pentru Municipiul Campia Turzii, in vederea implementarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea Colegiului Tehnic "Victor Ungureanu" din Municipiul Campia Turzii, judetul Cluj"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 5 Iunie 2018

Privind aprobarea creditelor de angajament pentru Municipiul Campia Turzii, in vederea imlementarii proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 5 Iunie 2018

Privind aprobarea creditelor de angajament pentru Municipiul Campia Turzii, in vederea implementarii proiectului "Infrastructura de transport public si masuri pentru mobilitate alternativa in Municipiul Campia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea publica sau privata a municipiului Campia Turzii de catre RCS & RDS S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea Contului de executie al Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii si a Situatiilor Financiare anuale la 31.12.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei termenului inscris in CF54928 Campia Turzii, parte din baza materiala a Liceului Teoretic "Pavel Dan", in imobil cu alta destinatie pentru amenajarea unui loc de joaca

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat al Municipiului Campia Turzii destinate inchirierii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea listei privind repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea in folosinta a terenurilor destinate construirii de locuinte proprietate personala in Municipiul Campia Turzii, in conditiile Legii nr.15/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea modificarii articolului 2 din HCL nr.71 din 27.04.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 24 Mai 2018

Privind completarea si modificarea inventarului bunurilor care apartin Domeniului Public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 24 Mai 2018

Privind numirea domnului TEHEI Mihai Vlad in functia de membru in Consiliul de Admnistratie la societatea COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE SPALATORIE SI VULCANIZARE AUTO, REFACERE IMPREJMUIRE LA STRADA CU CREARE DE ACCES DIN STRADA PACII,str.1 decembrie 1918, nr.20, in Municipiul Campia Turzii, judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 24 Mai 2018

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Campia Turzii pentru participarea la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TETAROM S.A. din data de 29.05.2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 24 Mai 2018

Privind desemnarea reprezentantului Municipiului Campia Turzii in Adunarea Generala a Actionarilor societatii TETAROM S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 99 din 24 Mai 2018

privind aprobarea unei oferte de donatie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 98 din 24 Mai 2018

Pentru modificarea si completarea modeluluicaietului de sarcini si a modelului contractului de delegareprin concesiune a serviciului public de ecarisaj, aprobate prin HCL nr.87/2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 97 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2017 ale societatii DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 96 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2017 ale societatii COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 95 din 24 Mai 2018

Privind aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2017 ale societatii PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 94 din 15 Mai 2018

Privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare si selectie a solicitarilor privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Campia Turzii pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 93 din 15 Mai 2018

Privind modificarea HCL nr.4 din 26.01.2017 privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Campia Turzii pentru activitati nonprofit de interes local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 92 din 15 Mai 2018

Privind acordarea unor facilitati fiscale pentru S.C. BERG BANAT S.R.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 15 Mai 2018

Privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Municipiul Campia Turzii si Asociatia "produs de Cluj", in vederea organizarii evenimentului targ "Produs de Cluj" si Ziua Internationala a copilului, in perioada 1-3 iunie 2018, in Parcul Municipal
Duminica, 15 Iulie 2018
vizitator: 54.92.170.149