Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 135 din 17 August 2017

Privind constatarea incetarii mandatului de membru in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. a domnului SOCACIU ALEXANDRU GABRIEL si desemnarea unui nou membru

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 134 din 17 August 2017

Privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea in folosinta a terenurilor destinate construirii de locuinta proprietate personala in municipiul Campia Turzii, in conditiile Legii nr.15/2003, in anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 133 din 17 August 2017

Privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele din fondul locativ de stat pentru anul 2017, destinate inchirierii si propunerile privind ordinea si modul de solutionare a acestora in Municipiul Campia Turzii, depuse pana la data de 26 iulie 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 132 din 9 August 2017

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Campia Turzii pentru participarea la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.COMPANIA DE APA ARIES S.A. DIN DATA DE 16.08.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 31 Iulie 2017

Privind stabilirea cuantumului maxim lunar al indemnizatiei de sedinta de care beneficiaza consilierii locali, pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 130 din 31 Iulie 2017

Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Campia Turzii, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 129 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, domnului Petru SANTEIU

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 128 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, domnului Ioan Alexandru GABOR

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 127 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, domnului Nicusor LACATUS

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 126 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, domnului Arpad Dorin RACZ

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 125 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, post-mortem, domnului Nicolae RAAB

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, post-mortem, domnului Tanase MOLDOVAN

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, post-mortem, domnului Radu Florin BORZA

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 31 Iulie 2017

Privind insusirea documentatiilor cadastrale privind actualizarea de date si dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50013 Campia Turzii, sub A1, nr.top 29/6

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 20 Iulie 2017

Privind numirea membrilor Consiliului de Admnistratie al S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 20 Iulie 2017

Privind numirea membrilor Consiliului de Admnistratie al S.C.COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 20 Iulie 2017

Privind numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C.DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea investitiei, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea modificarii criteriilor de atribuire a terenurilor in baza Legii nr.15/2003, cuprinse in anexa la H.C.L. nr.117 din 20.11.2008

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 116 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea Contractului de Parteneriat intre Municipiul Campia Turzii si Asociatia Culturala "CineCultura" in vederea organizarii evenimentului "Caravana Filmului Romanesc - Capodopere ale cinematografiei nationale"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 115 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul Campia Turzii si domnul Baldogi Desideriu Gheorghe

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul Campia Turzii si doamna Bucureasa Liana-Maria

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea reviziei 1 a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, - strada Ion Agarbiceanu, strada Spicului, strada Iancu Jianu (inclusiv strada Calea Turzii pana la Ialomitei), strada David Prodan, strada Decebal (inclusiv capat estic al strazii Al.I.Cuza), strada P-ta Mihai Viteazu (zona Tiver acces in strada Laminoristilor), strada Gradinilor, strada George Cosbuc (tronson neasfaltat)"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea tarifelor de utilizare temporara a spatiilor excedentare situate in cadrul scolii Gimnaziale "Avram Iancu", Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.1313 din 18.02.2016 intre Spitalul Municipal "Dr.Cornel Igna" Campia Turzii si Spitalul Municipal Turda pe perioada 01.07.2017-31.12.2017
Sambata, 23 Septembrie 2017
vizitator: 54.81.44.140