Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 124 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, post-mortem, domnului Tanase MOLDOVAN

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 123 din 31 Iulie 2017

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Campia Turzii, post-mortem, domnului Radu Florin BORZA

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 122 din 31 Iulie 2017

Privind insusirea documentatiilor cadastrale privind actualizarea de date si dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50013 Campia Turzii, sub A1, nr.top 29/6

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 121 din 20 Iulie 2017

Privind numirea membrilor Consiliului de Admnistratie al S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 120 din 20 Iulie 2017

Privind numirea membrilor Consiliului de Admnistratie al S.C.COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 119 din 20 Iulie 2017

Privind numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C.DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 118 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea investitiei, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice a unor cladiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea modificarii criteriilor de atribuire a terenurilor in baza Legii nr.15/2003, cuprinse in anexa la H.C.L. nr.117 din 20.11.2008

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 116 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea Contractului de Parteneriat intre Municipiul Campia Turzii si Asociatia Culturala "CineCultura" in vederea organizarii evenimentului "Caravana Filmului Romanesc - Capodopere ale cinematografiei nationale"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 115 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul Campia Turzii si domnul Baldogi Desideriu Gheorghe

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul Campia Turzii si doamna Bucureasa Liana-Maria

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea reviziei 1 a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, - strada Ion Agarbiceanu, strada Spicului, strada Iancu Jianu (inclusiv strada Calea Turzii pana la Ialomitei), strada David Prodan, strada Decebal (inclusiv capat estic al strazii Al.I.Cuza), strada P-ta Mihai Viteazu (zona Tiver acces in strada Laminoristilor), strada Gradinilor, strada George Cosbuc (tronson neasfaltat)"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea tarifelor de utilizare temporara a spatiilor excedentare situate in cadrul scolii Gimnaziale "Avram Iancu", Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.1313 din 18.02.2016 intre Spitalul Municipal "Dr.Cornel Igna" Campia Turzii si Spitalul Municipal Turda pe perioada 01.07.2017-31.12.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de inchiriere nr.11 din 08.07.2009

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de inchiriere nr.7481 din 03.07.2007

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 20 Iulie 2017

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50447 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 20 Iulie 2017

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50235 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii la 30.06.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 20 Iulie 2017

Privind aprobarea cuantumului contributiei parintilor pentru copiii care frecventeaza Centrul de Educatie Timpurie Anteprescolara in anul scolar 2017-2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 3 Iulie 2017

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.87/08.06.2017 privind aprobarea infiintarii Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivelul Municipiului Campia Turzii, a studiului de oportunitate , a Regulamentului privind organizarea si functionarea acestuia, a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a acestui serviciu si a Contractului de delegare a serviciului

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 3 Iulie 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017 si modificarea listei de investitii aferenta precum si modificarea anexei nr.1/16 "Programul Cultura"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 3 Iulie 2017

Privind aprobarea utilizarii unei parti din excedentul anilor precedenti al activitatilor autofinantate si modificarea listei de investitii aferenta activitatilor autofinantate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 3 Iulie 2017

Privind organizarea manifestarilor prilejuite de evenimentul "Zilele Municipiului Campia Turzii-Porti deschise" in perioada 1-13 august 2017
Miercuri, 21 Februarie 2018
vizitator: 54.227.104.53