Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 243 din 20 Decembrie 2017

Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membru în Consiliul de Administraţie şi ca membru în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul Teoretic ,,Pavel Dan ”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 242 din 20 Decembrie 2017

Privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membru supleant în Consiliul de Administraţie la Spitalul Municipal „Dr.Cornel Igna” Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 241 din 20 Decembrie 2017

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 240 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 239 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată a obligaţiilor fiscale pentru persoanele fizice care pot beneficia de scutiri la plata majorărilor de întârziere

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 238 din 20 Decembrie 2017

Privind actualizarea încadrării străzilor situate în Municipiul Câmpia Turzii în zonele de impozitare delimitate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 237 din 20 Decembrie 2017

Privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei existente în sold la 31 decembrie 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 236 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 235 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe cele două secțiuni pentru trimestrul al IV-lea 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 234 din 20 Decembrie 2017

Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpia Turzii, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 233 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea contribuției proprii în finanțarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII‘‘

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 232 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII‘‘

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 231 din 20 Decembrie 2017

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017 și modificarea listei de investiții aferentă

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 230 din 20 Decembrie 2017

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Szabό Rόbert István, pentru mandatul 2016-2020 și vacantarea locului acestuia în cadrul Consiliului local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 229 din 12 Decembrie 2017

Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu care apartine domeniului public al Municipiului Campia Turzii in favoarea Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania- Filiala Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 228 din 12 Decembrie 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii si a listei de investitii aferente

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 227 din 5 Decembrie 2017

Privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.172 din 28.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 226 din 5 Decembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii "Programului anual de intretinere, modernizare si investitii pentru anul 2017", conform Contractului de delegare a Serviciului Public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 225 din 5 Decembrie 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017 si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 224 din 23 Noiembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii "Programului anual de intretinere, modernizare si investitii pentru anul 2017", conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 223 din 23 Noiembrie 2017

Privind aprobarea preluarii in folosinta cu titlu gratuit si utilizarii temporare a unor constructii provizrii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 222 din 23 Noiembrie 2017

Privind incheierea unui Contract de comodat intre MUNICIPIUL CAMPIA TURZII SI INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEANA CLUJ

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 221 din 23 Noiembrie 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017 si modificarea anexelor nr.1/16 "Calendarul Cultural pentru anul 2017" si nr.1/17 "Bugetul Centrul Cultural"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 220 din 16 Noiembrie 2017

Privind aprobarea tarifului de utilizare temporara a unei sali de clasa situata in cadrul Scolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 219 din 16 Noiembrie 2017

Privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren atribuit in temeiul legii nr.15/2003
Duminica, 15 Iulie 2018
vizitator: 54.92.170.149