Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII-strada Ion Agarbiceanu, strada Spicului, strada Iancu Jianu(inclusiv strada Calea Turzii pana la Ialomitei), strada David Prodan, strada Decebal (inclusiv capat estic al strazii Al.I.Cuza), strada P-ta Mihai Viteazu (zona Tiver acces in strada Laminoristilor), strada Gradinilor, strada George Cosbuc(tronson neasfaltat)

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE HALA GARARE, DEPOZITARE UTILAJE SI ECHIPAMENTE AGRICOLE in municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.268, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea MODIFICARE PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI PENTRU PARCELA NR.15 STUDIATA PRIN PUD-ZONA INDUSTRIALA REIF APROBAT PRIN HCL nr.73/2011, in Municipiul Campia Turzii, str.Laminoristilor, nr.161, Zona Industriala REIF, jud. Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) a Municipiului Campia Turzii pentru perioada 2016-2026 - Mobilitate pentru sanatate"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 6 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea costului mediu de intretinere pentru persoane varstnice aflate in Centrul de Ingrijire si Asistenta "Acoperamantul Maicii Domnului" Turda

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 5 din 26 Ianuarie 2017

Privind modificarea art.19 din Regulamentul pentru eliberarea acordului de functionare autorizatiei operatorilor economici care desfasoara activitati de comercializare a produselor si serviciilor de piata, inclusiv cele de administratie publica pe raza municipiului Campia Turzii, Anexa la H.C.L. nr.39/2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 4 din 26 Ianuarie 2017

Privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Campia Turzii pentru activitati nonprofit de interes local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 3 din 26 Ianuarie 2017

Pentru stabilirea numarului maxim de autorizatii taxi care se vor atribui in municipiul Campia Turzii in perioada 2017-2021, pentru executarea serviciului de transport persoane in regim de taxi

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 2 din 9 Ianuarie 2017

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Sociale

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 1 din 9 Ianuarie 2017

Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Municipiului Campia Turzii, acoperirea definitiva din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de functionare in suma de 9.455,65 lei si a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 128.743 lei si acoperirea golurilor temporare de casa din excedentul anilor precedenti pentru activitatile finantate integral din venituri proprii (Administratia pietelor)

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 234 din 20 Decembrie 2016

Privind respingerea plangerii prealabile formulata de numitul Crisan Mircea, inregistrata sub nr.39879/05.12.2016, prin care se solicita reanalizarea si anularea Hotararii nr.190/2016 adoptata de Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 233 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta juridica si de reprezentare a intereselor Municipiului Campia Turzii si a Consiliului Local Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 232 din 20 Decembrie 2016

Privind modificarea si completarea Organigramei, numarului de personal si a statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campia Turzii si ale serviciilor publice de interes local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 231 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Campia Turzii si pentru serviciile publice de interes local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 230 din 20 Decembrie 2016

Privind inceperea procedurii de selectie a membrilor Consiliilor de Administratie ale societatilor comerciale avand ca unic actionar Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 229 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte aflate in proprietatea Municipiului Campia Turzii, care inceteaza pe parcursul anului 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 228 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea atribuirii denumirii "PIATA TRICOLORULUI" locatiei din Municipiul Campia Turzii situata intre Palatul "Ionel FLOASIU" si Biserica Ortodoxa II

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 227 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere a locuintelor ANL situate in Municipiul Campia Turzii, care inceteaza in anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 226 din 20 Decembrie 2016

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.50447 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 225 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr.601 din 26.02.2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 224 din 20 Decembrie 2016

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, la nivelul Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 223 din 20 Decembrie 2016

Privind stabilirea criteriilor de zonare si incadrarea strazilor situate in Municipiul Campia Turzii in zonele de impozitare delimitate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 222 din 20 Decembrie 2016

Privind anularea creantelor fiscale existente in sold la 31 decembrie 2016, mai mici de 40 lei

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 221 din 20 Decembrie 2016

Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii la 30.11.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 220 din 20 Decembrie 2016

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Bretoiu Vasile Horatiu, pentru mandatul 2016-2020 si vacantarea locului acestuia in cadrul Consiliului local
Sambata, 23 Septembrie 2017
vizitator: 54.81.44.140