Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 227 din 5 Decembrie 2017

Privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.172 din 28.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 226 din 5 Decembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii "Programului anual de intretinere, modernizare si investitii pentru anul 2017", conform Contractului de delegare a Serviciului Public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 225 din 5 Decembrie 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017 si modificarea listei de investitii aferenta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 224 din 23 Noiembrie 2017

Privind aprobarea actualizarii "Programului anual de intretinere, modernizare si investitii pentru anul 2017", conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 223 din 23 Noiembrie 2017

Privind aprobarea preluarii in folosinta cu titlu gratuit si utilizarii temporare a unor constructii provizrii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 222 din 23 Noiembrie 2017

Privind incheierea unui Contract de comodat intre MUNICIPIUL CAMPIA TURZII SI INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEANA CLUJ

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 221 din 23 Noiembrie 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017 si modificarea anexelor nr.1/16 "Calendarul Cultural pentru anul 2017" si nr.1/17 "Bugetul Centrul Cultural"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 220 din 16 Noiembrie 2017

Privind aprobarea tarifului de utilizare temporara a unei sali de clasa situata in cadrul Scolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 219 din 16 Noiembrie 2017

Privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren atribuit in temeiul legii nr.15/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 218 din 16 Noiembrie 2017

Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchirierea locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locativ, situate in Municipiul Campia Turzii, care isi inceteaza efectele in cursul anului 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 217 din 16 Noiembrie 2017

Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere a locuintelor A.N.L., situate in Municipiul Campia Turzii, care isi inceteaza efectele in cursul anului 2018

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 216 din 16 Noiembrie 2017

Privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 215 din 16 Noiembrie 2017

Privind constatarea incetarii mandatului de reprezentant al Municipiului Campia Turzii in Adunarea Generala a actionarilor la S.C.PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. a domnului STANILA GHEORGHE

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 214 din 16 Noiembrie 2017

Privind constatarea incetarii mandatului de cenzor supleant la S.C.DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A. a domnului SOCACIU ALEXANDRU GABRIEL si desemnarea unui alt cenzor supleant

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 213 din 16 Noiembrie 2017

Privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in Consiliul de admnistratie al Spitalului Municipal "Dr.Cornel Igna" Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 212 din 16 Noiembrie 2017

Privind aprobarea amenajarii unui patinoar artificial si a Oraselului Copiilor in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 211 din 16 Noiembrie 2017

Privind incetarea prin demisie a functiei de membru in Consiliu de Admnistratie la S.C.COMPANIA DE SALUBRITATE S.A. a domnului SOCACIU ALEXANDRU GABRIEL

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 210 din 16 Noiembrie 2017

Privind alegerea Viceprimarului Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 209 din 16 Noiembrie 2017

Privind incetarea calitatii de Viceprimaral Municipiului Campia Turzii a domnului SZABO ROBERT ISTVAN ca urmare a demisiei din functie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 208 din 16 Noiembrie 2017

Privind modificarea componentei Comisiei de validare

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 207 din 1 Noiembrie 2017

Privind aprobarea si insusirea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Campia Turzii la data de 30.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 206 din 1 Noiembrie 2017

Privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.152 din 15.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 205 din 1 Noiembrie 2017

Privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.151 din 15.09.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 204 din 26 Octombrie 2017

Privind aprobarea inchirierii Actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii activitatii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie inclusiv dreptul de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta activitatii, in aria administrativ teritoriala a Municipiului Campia Turzii, aprobat prin HCL nr.22 din 23.02.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 203 din 26 Octombrie 2017

Privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.154 din 15.09.2017
Miercuri, 19 Septembrie 2018
vizitator: 54.198.205.153