Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 155 din 25 August 2016

privind aprobarea D.A.L.I. - Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "LUCRĂRI DE AMENAJĂRI PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII ”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 154 din 25 August 2016

privind aprobarea actualizării ’’Programului anual de întreținere, modernizare și investiții, conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016’’

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 153 din 25 August 2016

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 şi modificarea listei de investiţii aferentă

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 152 din 25 August 2016

privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul Spitalului Municipal “Dr.Cornel Igna” Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 151 din 25 August 2016

privind aprobarea utilizării spațiilor din incinta imobilului situate pe str.Aviatorilor, f.n., fosta Centrală Termică nr.5, de către Primăria Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 150 din 25 August 2016

privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.1313 din 18.02.2016 până la data de 31.12.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 149 din 25 August 2016

privind respingerea plângerii prealabile formulate de Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, înregistrată la sub nr. 24566/04.08.2016, prin care se solicită revocarea parțială a Hotărârii nr.68/1999 și a Hotărârii nr. 89/2003 adoptate de Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 148 din 25 August 2016

privind modificarea Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial Câmpia Turzii precum și a Caietului de sarcini privind procedura de selecţie a rezidenţilor în vederea atribuirii dreptului de folosinţă asupra unor parcele situate în perimetrul Parcului Industrial Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 147 din 25 August 2016

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea General? a Ac?ionarilor a S.C. COMPANIA DE AP? ARIE? S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 146 din 25 August 2016

privind constituirea Comisiei de selec?ie prealabil? a membrilor în Consiliile de Administra?ie la societ??ile având ca unic ac?ionar Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 145 din 25 August 2016

privind constatarea încet?rii mandatelor a 4 membri în Consiliul de Administra?ie la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. ?i desemnarea a 4 noi membri

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 144 din 25 August 2016

privind constatarea încet?rii mandatului de cenzor la SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A a doamnei FAZACAS MIRELA NICULINA ?i desemnarea unui alt cenzor

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 143 din 25 August 2016

privind constatarea încet?rii mandatului de membru în Consiliul de Administra?ie la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. a doamnei POP DANIELA ?i a domnului RAD DAN ?i desemnarea unor noi membri

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 142 din 25 August 2016

privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 141 din 20 Iulie 2016

constatarea încet?rii mandatului de membru în Consiliul de Administra?ie la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. a domnului ANTAL IOSIF ADRIAN ?i desemnarea unui nou membru

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 140 din 20 Iulie 2016

privind aprobarea rectific?rii Bugetului de venituri ?i cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 ?i modificarea listei de investi?ii aferent?, precum ?i modificarea anexei nr.1/16 -„Programul Cultural”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 139 din 20 Iulie 2016

privind componen?a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru accesul reziden?ilor în PARCUL INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 138 din 20 Iulie 2016

privind constatarea încet?rii mandatului reprezentan?ilor Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea General? a Ac?ionarilor la S.C.COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. ?i numirea unor noi reprezentan?i

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 137 din 20 Iulie 2016

privind constatarea încet?rii mandatului de membru în Consiliul de Administra?ie la REGIA AUTONOM? DE GOSPOD?RIRE COMUNAL? ?I LOCATIV? a domnului ISAC-TUDORACHE IONEL ?i desemnarea unui nou membru

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 136 din 20 Iulie 2016

privind constatarea încet?rii mandatului de membru în Consiliul de Administra?ie la S.C.DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. a domnului VITUS IOAN ?i desemnarea unui nou membru

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 135 din 20 Iulie 2016

privind constatarea încet?rii mandatului de membru în Adunarea General? a Ac?ionarilor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. a domnului SZABO ROBERT ISTVAN

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 134 din 20 Iulie 2016

privind desemnarea reprezentan?ului Municipiului Câmpia Turzii în cadrul Adun?rii Generale a Asocia?iei ,,Pactul Regional Nord -Vest pentru Ocupare ?i Incluziune Social?,,

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 133 din 20 Iulie 2016

privind desemnarea reprezentan?ului Municipiului Câmpia Turzii în cadrul Adun?rii Generale a Asocia?iei “POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIE?-PAZIA”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 132 din 20 Iulie 2016

privind desemnarea reprezentan?ului Municipiului Câmpia Turzii în cadrul Adun?rii Generale a Asocia?iei “CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 131 din 20 Iulie 2016

privind numirea reprezentan?ilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de administra?ie al Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii
Vineri, 28 Iulie 2017
vizitator: 54.198.244.0