Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 17 Mai 2017

Privind aprobarea protocolului de colaborare intre Municipiul Campia Turzii si Asociatia "Produs de Cluj" in vederea organizarii evenimentului "Ziua Internationala a Copilului" si Targ "Produs de Cluj", in perioada 1-4 iunie 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 17 Mai 2017

Privind aprobarea protocolului de colaborare intre Municipiul Campia Turzii si Organizatia Nationala "Cercetasii Romaniei", in vederea organizarii evenimentului "Festivalul Luminii", in data de 27.05.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 17 Mai 2017

Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe anul 2017, modificarea Calendarului cultural pentru anul 2017 (anexa 1/6), modificarea bugetului pentru Centrul cultural (anexa 1/7) si modificarea Listei de investitii (anexele 2, 2/6, 2/7)

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului sintetic de sport apartinand domeniului public al Municipiului Campia Turzii, aflat in administrarea Liceului Teoretic ”Pavel Dan” Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea unei oferte de donatie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 27 Aprilie 2017

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.49/07.04.2017 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor A.N.L., din Municipiul Campia Turzii, destinate inchirierii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea schimbului de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, cu alte locuinte vacantate de aceeasi categorie, pentru titularii contractelor de inchiriere nr.1973/03.12.2014 si nr.4/28.01.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea inregistrarii si transmiterii pe postul local de televiziune TURDA TV a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea modificarii si completarii ”Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor sociale, din Municipiul Campia Turzii, destinate inchirierii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea si inchirierea locuintelor din fondul locativ care apartin domeniului privat al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea ”Planului de actiuni sau de lucrari de interes local” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social in perioada 2017-2018, la nivelul Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea ”Tarifelor de pret adaptate lucrarilor ce urmeaza a fi realizate corespunzator proiectelor tehnice de executie (PTh) si a detaliilor de executie, care nu se regasesc in anexa nr.1 la HCL nr. 118/27.08.2015, conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public si privat al Municipiului Campia Turzii”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea modificarii si completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea prelungirii contractului de locatiune nr.5 din 26.01.2009

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 27 Aprilie 2017

Privind insusirea documentatiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. 50730 Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 27 Aprilie 2017

Privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul bunei gospodariri a Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea mandatarii membrilor A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. sa imputerniceasca directorul general interimar al societatii spre a contracta, in sistem de leasing financiar, achizitionarea, de catre subscrisa a unei automaturatoare stradale, necesara pentru imbunatatirea calitatii activitatii de maturat stradal in Municipiul Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A. pe anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. pe anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A. pe anul 2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii la 31.03.2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 27 Aprilie 2017

Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii la 31.12.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 27 Aprilie 2017

Privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 7 Aprilie 2017

Privind aprobarea ”Programului anual de intretinere, modernizare si investitii, conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public si privat al municipiului Campia Turzii, pentru anul 2017”
Miercuri, 21 Februarie 2018
vizitator: 54.227.104.53