Servicii topografice privind actualizare informații tehnice imobil str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, înscris în CF nr. 51046, conform autorizației de construire nr. 13/2017

93

Denumire achiziție directă:Servicii topografice privind actualizare informații tehnice imobil str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, înscris în CF nr. 51046, conform autorizației de construire nr. 13/2017

Data publicării: 31.10.2019
Preț estimat (fără TVA): 840,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 34326/30.10.2019
-Anexa la invitația de participare nr. Ad. 26360/13.08.2019
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 05.11.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: S.C. TopoElips S.R.L. Cluj-Napoca
Câștigător: S.C. TopoElips S.R.L. Cluj-Napoca
Preț ofertat: 840,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2