Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciară: imobil “ Stație Epurare”

90

Denumire achiziție directă:Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciară: imobil “ Stație Epurare”

Data publicării: 28.10.2019
Preț estimat (fără TVA): 1008,4 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 33691/24.10.2019
-Anexa la invitația de participare nr. Ad. 33557/23.10.2019, Anexa 1
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 31.10.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A DEPUS NICI O OFERTĂ!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2