Achiziţionare imprimate tipizate piață

93

Denumire achiziție directă:Achiziţionare imprimate tipizate piață:

Achiziţionarea a: 30 blocuri –100 file bilete taxă forfetară 1 lei; 30 blocuri –100 file bilete taxă forfetară 2 lei; 30 blocuri –100 file bilete taxă forfetară 3 lei; 20 blocuri –100 file bilete taxă forfetară 5 lei; 20 blocuri –100 file bilete taxă forfetară 10 lei; 10 blocuri 50 file bilete taxă salubrizare-loc 10 lei; 20 blocuri –50 file bilete taxă taxă salubrizare-loc 20 lei; 20 blocuri –50 file bilete taxă rezervare loc-loc 20 lei; 10 blocuri –50 file bilete taxă abonament 16 lei; 20 blocuri –50 file bilete taxă abonament 36 lei; 10 blocuri –50 file bilete taxă abonament 144 lei; 500 buc. taloane rezervare loc/masă; 2 buc. registre personalizate cu fișe individuale de predare-primire bilete taxă forfetară-autocopiative; 6 buc. monetare

Data publicării: 09.09.2019
Preț estimat (fără TVA): 1.338,16 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 28653/09.09.2019
-Nota de fundamentare nr. Ad. 27633/29.08.2019
-Anexă la referat nr. 27633/29.08.2019
-Specificațiile Tehnice
-Modelele anexate
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 12.09.2019 Ora: 23:59

Observații: Raspuns solicitare de clarificari nr. ad. 28955/11.09.2019:

Pentru pozitiile 1-5 – hartie  offset 
                               – gramajul  80 gr./mp
-Pentru produsele care prevad tiparul pe hartie autocopiatva
  – prima pagina – hartie alba;
  – pentru autocopiativa – hartie verde.
-Pentru registrele personalizate de la pozitia 13
   – sa fie autocopiative, exemplarul 2- hartie verde
   – sa fie numerotate filele de la 1-100 (total cu fila verde-200 pagini)
   – fisele individuale de predare-primire sa fie lipite si cartonate cu pereti din carton tare.
Ofertanți: ALPHA GROUP S.R.L.
Câștigător: ALPHA GROUP S.R.L.
Preț ofertat: 1.091,70 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2