Servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale-500 imobile

212

Denumire achiziție directă:Servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale-500 imobile

Data publicării: 31.07.2019
Preț estimat (fără TVA): 25.210,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 24803/30.07.2019
-Caiet de sarcini nr. 22923/11.07.2019
Anexa nr. 1
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 07.08.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2