ACHIZITIONARE SERVICII ELABORARE DOCUMENTAȚIE REPOZIȚIONARE

181
Denumire achiziție directă:ACHIZITIONARE SERVICII ELABORARE DOCUMENTAȚIE REPOZIȚIONARE
Data publicării:29.08.2023
Preț estimat (fără TVA):1344,00 lei fara TVA
Criteriul de atribuire:PRETUL CEL MAI SCAZUT
Cerințe:conform documentație atașată ANEXA 21885,EXTRAS CF,FORMULARE 1,2,5
Data limită depunere oferte: 05.09.2023 Ora: 23:59
Observații:oferta se va transmite pe adresa de e-mail-achizitii@campiaturzii.ro,tel.0264366399,propunere tehnica si formulare completate atașate
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2