Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Câmpia Turzii

473

„Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință (ziua de odihnă săptămânală este Sâmbăta). Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt”.

La Câmpia Turzii adventiștii de Ziua a Șaptea au construit o biserică (1990) cu o capacitate de 175-190 persoane. Locașul de cult oferă o ambianță solemnă, caldă și plăcută pentru oricine dorește să se închine și să-l laude pe Dumnezeu, cultul adventist fiind deschis oricărei persoane care îl caută pe Dumnezeu. Biserica situată pe strada Horea nr. 19 a fost renovată în 2017 și pune la dispoziția închinătorilor următoarele:

• Spații: curte, hol, camere pentru copii, sală de cult, balcon, sală vestiar, sală întruniri, sală multifuncțională, sală ședințe, toalete
• Programe: oră rugăciune, școală de sabat pe secțiuni(copii, adulți), servicii divine de închinare și laudă, programe pentru copii(exploratori, licurici etc)

Orarul
Miercuri seara

  • 20-21 – ora de studiu și rugăciune

Vineri seara

  • 20-21 – serviciu divin de închinare și laudă

Sâmbăta dimineața

  • 09-09:30 – ora de rugăciune
  • 09:30-10:45 – școala de sabat
  • 11-12 – serviciu divin de închinare și laudă

Sâmbăta după masă

  • 17-18 – servicii divine diverse(familie, educație, sănătate, finanțe etc)

Duminica

  • 16-18 – activități cu copii

Conform ultimului recensământ, în România trăiesc astăzi peste 80.000 de adventişti de ziua a şaptea. În acest moment, în cadrul Bisericii Adventiste din România funcţionează un institut teologic de grad universitar, o şcoală de asistenţi medicali, mai multe școli generale și licee, un post de radio – Radio “Vocea Speranţei” -, un post de televiziune – „Speranţa TV” -, o editura Viață și sănătate” şi o agenţie de binefacere (ADRA).