Construire centru social de zi, patinoar și skate park în Municipiul Câmpia Turzii

1582

Status – Proiect aflat în implementare

Axa prioritară, prioritatea de investiții – Axa prioritară 13, Prioritate de investiții 9B, Obiectiv Specific 13.1

Data de începere a proiectului: 09.10.2017

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Perioada de implementare:  75 de luni

Descriere:

Proiectul integrat “Construire Centru Social de Zi, Patinoar și Skate Park în Municipiul Câmpia Turzii”, urmărește realizarea următoarelor obiective:

– Construire Centru Social de Zi, împrejmuire, racordare la utilități;

– Amenajare Patinoar și Skate Park Câmpia Turzii.

Se propun următoarele intervenții:

a. Construire Centru Social de Zi, împrejmuire, racordare la utilități

Proiectul constă în construirea unui centru social de zi de care să beneficieze deopotrivă, copii, adulți și vârstnici, în special provenind din grupuri defavorizate, prin realizarea unui corp de clădire compact, cu regim de înălțime P+E1+E2, dispunând de o curte interioară acoperită. Scopul centrului este de a asigura servicii terapeutice de recuperare funcțională și educațională cum ar fi: kinetoterapie, masaj, împachetări cu parafină, ergoterapie, activitate logopedică și psiho-pedagogie.

Centrul va dispune de următoarele funcțiuni:

  • zona pentru persoane cu dizabilități, care cuprinde săli pentru diverse proceduri (kinetoterapie, hidroterapie, electroterapie, ergoterapie, împachetări parafina, masaj), cabinet psihologic, vestiare, grupuri sanitare;
  • centru „Carine” care include următoarele funcțiuni: sala kinetoterapie, hidroterapie, electroterapie, masaj, meloterapie, cabinet medical, cabinete de logopedie, psiho-pedagogie, psihologie, vestiare, grupuri sanitare;
  • zona pentru vârstnici care cuprinde aceleași funcțiuni ca zona pentru persoanele cu dizabilități;
  • zonele pentru probleme sociale: pe fiecare nivel se găsesc birouri pentru persoanele ce se ocupă de cazurile sociale;
  • „Centru de Zi”: se găsește la nivelul etajului 2 și este format din următoarele funcțiuni: coordonator centru domiciliu, asistent social domiciliu și spatii tehnice.

Clădirea va fi construită utilizând fundații continue de beton cu o elevație din beton armat. Ca structură portantă de rezistență se va realiza o structură în cadre și perei din zidărie de cărămidă, iar planșeele vor fi din beton armat. Acoperișul va fi pe structură metalică și învelitoare din tablă cutată, și acoperiș de tip terasă necirculabilă. Pe zona de curte se va realiza un acoperiș din sticlă securizată pe structură metalică. Fațadele interioare ale corpului de clădire care înconjoară curtea interioară se vor realiza din pereți de tip cortină din sticlă pe structură metalică. Compartimentarea spațiului interior se va realiza cu pereți din zidărie de cărămidă, respectiv cu pereți din gips-carton. Anveloparea corpului de clădire se va realiza prin termoizolarea pereților cu polistiren expandat și placarea cu tablă vopsită în câmp electrostatic (culoare ocru deschis) pe anumite zone a acestora.  Se va realiza placarea soclului cu piatră naturală (calcar), iar a rampelor pentru persoanele cu dizabilități locomotorii cu travertin. Se va realiza echiparea corpului de clădire cu lift, care sa asigure accesul persoanelor cu dizabilități la etajele superioare. Prepararea agentului termic pentru încălzire va fi realizată de către 6 cazane murale, cu funcționare în condensație, pe combustibil gazos și cu puterea termică utilă maxima de 72.6.0kW, fiecare. Corpul de clădire se va alimenta de la rețeaua stradală prin intermediul unei conducte din polietilenă de înaltă densitate PEHD Pn=6bar, care va asigura alimentarea cu apă pentru grupurile sanitare și spatiile administrative. Se va realiza dotarea complexă a infrastructurii, pentru a permite atingerea scopului său la un nivel cât mai ridicat. Se propune realizarea unei rețele de canalizare interioare/exterioare, care va fi colectată în rețeaua stradală existentă. Avându-se în vedere destinația obiectivului de investiții ce urmează a se construi, este necesară realizarea unor alei și platforme perimetrale de circulație pietonală pentru beneficiari, realizate din pavaj de piatră. Pe latura sud-vestică a terenului se propune amenajarea unor locuri de parcare pentru beneficiarii acestei instituții, realizate din îmbrăcăminte bituminoasa (asfalt). Se propune, de asemenea, executarea unei împrejmuiri pe toate cele patru laturi ale terenului.

b. Amenajare Patinoar și Skate Park Câmpia Turzii

Componenta recreativă a proiectului integrat presupune amenajarea unei suprafețe totale de 2.950 mp ca spațiu cu funcțiune recreativă și de agrement. Se propune:

– crearea unui skate park în suprafață de 600,80 mp, primul din Municipiul Câmpia Turzii;

– amenajarea unei suprafețe de 558,00 mp care va fi utilizată ca patinoar în aer liber iarna și ca teren polisportiv vara, primăvara și toamna;

– amenajarea unei gradene de 134,30 mp, pentru cele două obiective principale, din care pot fi urmărite evenimentele care se desfășoară la nivelul acestora;

– construirea unei clădiri anexe cu o suprafață de 49,60 mp, cu funcțiune principală de vestiar;

– amenajarea de spații verzi în suprafață de 873,30 mp, în jurul obiectivelor menționate mai sus;

– amenajarea a 734 mp de trasee pietonale

– dotarea infrastructurii cu echipamente și accesorii sportive, recreative, de agrement, mobilier urban, etc.

Lucrările executate pentru atingerea obiectivelor menționate mai sus includ: amenajarea de alei principale din beton, destinate circulației pietonale, amenajarea skate-park-ului și dotarea acestuia în conformitate cu cele mai recente tendințe în domeniu, amenajarea terenului polisportiv (fotabal, handbal, baschet, volei)/patinoarului, și dotarea cu echipamente specifice, inclusiv cu o mașină de gheață; amplasarea unei gradene cu o capacitate de până la 180 de locuri, montarea de stâlpi de iluminat ornamental pe întreg amplasamentul, furnizarea și instalarea de mobilier urban modern, compatibil cu reglementările urbanistice și cu preocupările autorităților publice de protecție a mediului înconjurător, realizarea unei construcții anexe, din zidărie portantă, care va ave rolul de vestiar, cameră tehnică și cameră de pază, realizarea rețelei de alimentare cu energie electrică pentru asigurarea iluminatului ambiental și a sistemului de irigații, plantarea de gazon și plante.

Valoare – 22.599.277,09 lei, respectiv 4.852.233,40 Euro