Lucrări de montare contor apă rece și apă caldă

215

Denumire achiziție directă:Lucrări de montare contor apă rece și apă caldă

Data publicării: 21.10.2019
Preț estimat (fără TVA): 630,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 33186/18.10.2019
-Notă de fundamentare nr. 31978/08.10.2019, Formularul F2-Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări, C5-Lista cuprinzând cantitățile de lucrări, C6co-Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale cumulat pe obiect, C7co-Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru cumulat pe obiect, C9co-Lista cuprinzând consumurile privind transporturile cumulat pe obiect, C11-Lista cuprinzând cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotările.
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 24.10.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A PRIMIT NICI O OFERTA!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2