Servicii de audit financiar pentru proiectul „Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii„ Cod SMIS 119994

285

Denumire achiziție directă:Servicii de audit financiar pentru proiectul „Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii„ Cod SMIS 119994

Data publicării: 17.04.2019
Preț estimat (fără TVA): 50.400,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 12558/17.04.2019
-Caiet de sarcini nr. 12105/15.04.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 19.04.2019 Ora: 23:59
Observații: În atasament gasiti raspuns la Solicitare de clarificari
În atasament gasiti raspuns la Solicitare de clarificari 2
Ofertanți:S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.

S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L.

S.C. CONSULTING FIN S.R.L.

S.C. AUDIT CONSULT EXPERT S.R.L.

S.C. PRIM-AUDIT S.R.L.

S.C.CONTAUDIT S.R.L.

Câștigător:S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Preț ofertat: 11.990,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 4