Servicii de catering în cadrul Programului național “Masă sănătoasă” pe parcursul anului 2024 pentru elevii Colegiului Tehnic Victor Ungureanu din Municipiul Câmpia Turzii“

167

Denumire: achiziție aferentă serviciilor incluse in Anexa 2 Servicii de catering în cadrul Programului național Masă sănătoasă pe  parcursul anului 2024 pentru elevii Colegiului Tehnic Victor Ungureanu din Municipiul Câmpia Turzii

Data publicării: 11.04.2024

Preț estimat (fără TVA):1.026.605,50 lei fără TVA, respectiv 13,76 lei fără TVA/beneficiar, pentru un număr estimat de 504 elevi pentru anul 2024

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr 10073/09.04.2024

-Caiet de sarcini  nr. Ad. 9227/01.04.2024

-Formulare 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Model Contract

Data limită depunere oferte: 18.04.2024  Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:SC SPECIAL ONE COMIMPEX SRL

SC PROD ALIMENT PRODUCȚIE ȘI COMERT SRL

SC MET GAROFIȚA SRL

SC HUNGRY WOLF SRL

SC CARIBIA COMPLET SRL

SC LEON EVENTS SRL

SC GEORGIA CATERING SRL

Câștigător:SC LEON EVENTS SRL

Preț ofertat: 11,88 lei fără TVA/porție
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2