Servicii de evaluare a imobilelor: -teren intravilan în suprafață de 517 mp, înscris în CF 55347 Câmpia Turzii, nr. Cad. 55347; -teren intravilan în suprafață de 523 mp, înscris în CF 51776 Câmpia Turzii, nr. Cad. 51776

31
Denumire achiziție directă:Servicii de evaluare a imobilelor:

-teren intravilan în suprafață de 517 mp, înscris în CF 55347 Câmpia Turzii, nr. Cad. 55347;

-teren intravilan în suprafață de 523 mp, înscris în CF 51776 Câmpia Turzii, nr. Cad. 51776

Data publicării: 23.03.2020
Preț estimat (fără TVA): 500,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr 7972/23.03.2020
-Anexa nr. Ad. 7140/13.03.2020, Extras CF nr. 55347 Câmpia Turzii, Extras CF nr. 51776 Câmpia Turzii
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 27.03.2020 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2