Servicii de evaluare imobil situat în Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu nr. 38, bl. D64, et. 2, ap. 26

58
Denumire achiziție directă:Servicii de evaluare imobil situat în Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu nr. 38, bl. D64, et. 2, ap. 26

Data publicării: 12.04.2019
Preț estimat (fără TVA): 420,16 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 11938/11.04.2019
-Anexa nr. ad. 10889/03.04.2019
-Extras de carte funciara nr. 51254-C1-U26
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 17.04.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2