SERVICII DE FOTOGRAFIERE SI INREGISTRARE -FILMARE PENTRU ANUL 2020

86
Denumire achiziție directă:SERVICII DE FOTOGRAFIERE SI INREGISTRARE -FILMARE PENTRU ANUL 2020
Data publicării:25.03.2020
Preț estimat (fără TVA):25158 LEI
Criteriul de atribuire:PRETUL CEL MAI SCAZUT
Cerințe:CONFORM ANUNT+CAIET DE SARCINI+FORMULARE ATASATE
Data limită depunere oferte: 27.03.2020 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: P.F.A. POP ALIN SOLOMON Câmpia Turzii
Câștigător: P.F.A. POP ALIN SOLOMON Câmpia Turzii
Preț ofertat:24.900,00 lei fără TVA,  din care:

-17.700,00 lei fără TVA/59 ore ședințe fotografice (300 lei fără TVA/1 oră ședință fotografică)

-7.200,00 lei fără TVA/15 ore ședințe înregistrare (480 lei fără TVA/1 oră ședință înregistrare)

Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2