Servicii topografice privind actualizare informații tehnice imobil str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, înscris în CF nr. 51046, conform autorizației de construire nr. 13/2017

92

Denumire achiziție directă:Servicii topografice privind actualizare informații tehnice imobil str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, înscris în CF nr. 51046, conform autorizației de construire nr. 13/2017

Data publicării: 13.09.2019
Preț estimat (fără TVA): 840,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerințe: 

Conform:-Anunt intentie nr. 29126/12.09.2019
-Anexa la invitația de participare nr. Ad. 26360/13.08.2019
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 19.09.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A DEPUS NICI O OFERTA!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2