Servicii topografice privind întocmire planuri topografice pentru următoarele imobile: 1.Imobil prevăzut cu număr cadastral 55067 având destinația de „Fântână Arteziană„ 2.Imobil prevăzut cu număr cadastral 53758 având destinația de „Centrală termică„

46

Denumire achiziție directă:Servicii topografice privind întocmire planuri topografice pentru următoarele imobile:

1.Imobil prevăzut cu număr cadastral 55067 având destinația de „Fântână Arteziană„

2.Imobil prevăzut cu număr cadastral 53758 având destinația de „Centrală termică„

Data publicării: 11.05.2020

Preț estimat (fără TVA):1.848,00 lei fără TVA, din care:1.Imobil prevăzut cu număr cadastral 55067 având destinația de „Fântână Arteziană„

-924,00 lei fără TVA

2.Imobil prevăzut cu număr cadastral 53758 având destinația de „Centrală termică„

-924,00 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr 11032/11.05.2020
-Anexa la referatul nr. ad. 10787/06.05.2020, Extras de carte funciară nr. 53758 Câmpia Turzii, Extras de carte funciară nr. 55067 Câmpia Turzii
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 18.05.2020 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:S.C. MELNY S.R.L. Cluj-Napoca

S.C. AMD TOPOGRAFIE S.R.L. Cluj-Napoca

Câștigător:S.C. MELNY S.R.L. Cluj-Napoca

Preț ofertat: 1.499,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2