Achiziționare produse pentru protocol trimestrul II 2019

62
Denumire achiziție directă: Achiziționare produse pentru protocol trimestrul II 2019
Data publicării: 10.04.2019
Preț estimat (fără TVA): 4.598,29 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform: Anunt intentie nr. 11680/09.04.2019
-Anexa nr. 11476/08.04.2019
-Tabel valori estimate
-Formulare
Data limită depunere oferte: 15.04.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2