Achizitionare servicii de verificare, reparare și încărcare a 160 buc. stingătoare de incendiu tip P6, G2, G3 și SM6 aflate în dotarea Primăriei

209
Denumire achiziție directă: Achizitionare servicii de verificare, reparare și încărcare a 160 buc. stingătoare de incendiu tip P6, G2, G3 și SM6 aflate în dotarea Primăriei
Data publicării: 15.05.2019
Preț estimat (fără TVA): 2.521,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 15124/14.05.2019
-Caiet de sarcini nr. 14723/10.05.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 21.05.2019 Ora: 23:59
Observații: Gasiti in atasament- Centralizator pe tipuri de stingatoare
Ofertanți:SC ALSTING SERVCOM SRL
                SC SSM PSI PREVENT SRL
Câștigător: SC SSM PSI PREVENT SRL
Preț ofertat:1355,00 lei fara TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 3