Servicii de asistență sanitar veterinară pentru Complexul de Agrement „La Trei Lacuri„

184

Denumire achiziție directă:Servicii de asistență sanitar veterinară pentru Complexul de Agrement „La Trei Lacuri„

Data publicării: 25.11.2019
Preț estimat (fără TVA): 400,00 lei fără TVA/2 luni 
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 37188/21.11.2019
-Anexă la Referatul  nr. 36216/14.11.2019,Caiet de sarcini nr. Ad. 36216/14.11.2019, Notă justificativă nr. 36215/14.11.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 27.11.2019 Ora: 23:59
Observații:

Ofertanți:S.C. MAXIVET S.R.L. Petreștii de Jos

Câștigător:S.C. MAXIVET S.R.L. Petreștii de Jos

Preț ofertat:400,00 lei fără TVA/2 luni

Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2