Servicii de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului: „Construirea a 30 de unități locative destinate tinerilor marginalizați din Municipiul Câmpia Turzii, pe Strada Laminoriștilor, nr. 145”, Cod proiect PNRR/2022/C10/I2, Runda I

122

Denumire achiziție directă:Servicii de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului: „Construirea a 30 de unități locative destinate tinerilor marginalizați din Municipiul Câmpia Turzii, pe Strada Laminoriștilor, nr. 145”, Cod proiect PNRR/2022/C10/I2, Runda I

Data publicării: 30.05.2023
Preț estimat (fără TVA): 70.000,00  lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunț intenție nr. 15171/25.05.2023
-Caiet de sarcini nr. 14082/16.05.2023
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 06.06.2023 Ora: 23:59
Observații: 1)ERATĂ: LA ELABORAREA OFERTEI SE VA LUA ÎN CONSIDERARE VARIANTA 2 A CAIETULUI DE SARCINI ATAȘAT!
2) RĂSPUNS SOLICITARE DE CLARIFICĂRI nr. Ad. 15864/06.06.2023
Ofertanți: S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L. București
Câștigător: S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L. București
Preț ofertat: 51.585,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 4