Servicii de înscriere în Cartea Funciară teren și construcții a imobilului „Școala Avram Iancu„

205

Denumire achiziție directă:Servicii de înscriere în Cartea Funciară teren și construcții a imobilului „Școala Avram Iancu„

Data publicării: 07.08.2019
Preț estimat (fără TVA): 3.781,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe:Conform:-Anunt intentie nr. 25508/06.08.2019
-Anexa nr. Ad. 24266/24.07.2019 și Extras de Carte Funciară nr. 54439 Câmpia Turzii
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 19.08.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:S.C. TOPOELIPS S.R.L.
               F.I.A-GEODEZ
Câștigător:S.C. TOPOELIPS S.R.L.
Preț ofertat:3750,0 lei fara TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2