Servicii de întreținere și reparații a instalațiilor și echipamentelor electrice, asistență tehnică la evenimente, pentru locațiile Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

25
Denumire achiziție directă:Servicii de întreținere și reparații a instalațiilor și echipamentelor electrice, asistență tehnică la evenimente, pentru locațiile Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

Data publicării: 15.05.2024
Preț estimat (fără TVA): 200.000,00 lei fără TVA 
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intenție nr. 14139/15.05.2024

-Caiet de sarcini nr. 13804/14.05.2024, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5 la Caietul de sarcini nr. 13804/14.05.2024

-Formulare 1,2,3,4,5,19

Data limită depunere oferte: 20.05.2024 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2