Servicii de management energetic și întocmire a programului de îmbunătățire a eficienței energetice

23
Denumire achiziție directă:Servicii de management energetic și întocmire a programului de îmbunătățire a eficienței energetice

Data publicării: 15.05.2024
Preț estimat (fără TVA): 2.500,00 lei fără TVA/lună 
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Cerințe: Conform:-Anunț intenție nr. 14085/15.05.2024
-Caiet de sarcini nr.  13897/11.04.2024
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 20.05.2024 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2