SERVICII DE MENTENANTA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

121
Denumire achiziție directă:SERVICII DE MENTENANTA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Data publicării:17.02.2020
Preț estimat (fără TVA):125.000,00 LEI 
Criteriul de atribuire:PRETUL CEL MAI SCAZUT
Cerințe:ANUNT INTENTIE 4443/14.02.2020, CAIET DE SARCINI 3807/07.02.2020, FORMULARE 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte:20.02.2020  Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2