Servicii de proiectare și execuție lucrări instalații electrice pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a Proiectului „Construire Bazin de înot didactic în municipiul Câmpia Turzii, str. Teilor nr. 1K

39

Denumire achiziție directă:Achiziționarea de servicii de proiectare și execuție lucrări instalații electrice pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a Proiectului „Construire Bazin de înot didactic în municipiul Câmpia Turzii, str. Teilor nr. 1K

Data publicării: 25.10.2023
Preț estimat (fără TVA): 566.773,14 lei fără TVA, din care:
-servicii de proiectare SF, DTAC, PTh: 22.495,80 lei fără TVA
-execuție lucrări instalații electrice: 541.840,34 lei fără TVA
-consultanță din partea proiectantului: 2.437,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Cerințe: Conform:-Anunț intenție nr. 31815/24.10.2023
-Caiet de sarcini nr. 31089/19.10.2023, Aviz Tehnic de Racordare, Autorizație de construire, Aviz de amplasament favorabil, relevee
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 27.10.2023 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:S.C. WALHALLA INVEST PRODCOMIMPEX S.R.L. Cluj-Napoca

S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L. Câmpia Turzii

Câștigător:S.C. WALHALLA INVEST PRODCOMIMPEX S.R.L. Cluj-Napoca

Preț ofertat: 545.155,45 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2