Servicii de publicare a anunțurilor privind îndeplinirea procedurilor de citare conform art. 167 NCPC

35
Denumire achiziție directă: Servicii de publicare a anunțurilor privind îndeplinirea procedurilor de citare conform art. 167 NCPC
Data publicării: 14.03.2019
Preț estimat (fără TVA): 5.042,01 lei fără TVA (90 publicații)
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 8382/12.03.2019
-Anexa referat nr. 7270/04.03.2019
-Formulare 1-5
Data limită depunere oferte: 19.03.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2