Servicii de publicare a anunțurilor privind îndeplinirea procedurilor de citare conform art. 167 NCPC

144
Denumire achiziție directă: Servicii de publicare a anunțurilor privind îndeplinirea procedurilor de citare conform art. 167 NCPC
Data publicării: 14.03.2019
Preț estimat (fără TVA): 5.042,01 lei fără TVA (90 publicații)
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 8382/12.03.2019
-Anexa referat nr. 7270/04.03.2019
-Formulare 1-5
Data limită depunere oferte: 19.03.2019 Ora: 23:59
Observații:

Ofertanți: S.C. ROFUSION ADVERTISING S.R.L. București

S.C. GEFLO MEDIA S.R.L. Turda

Câștigător: S.C. ROFUSION ADVERTISING S.R.L. București

Preț ofertat: 4050,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2