Servicii medicale cu profil de medicina muncii pentru angajații Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

258
Denumire achiziție directă: Servicii medicale cu profil de medicina muncii pentru angajații Primăriei Municipiului Câmpia Turzii
Data publicării: 13.05.2019
Preț estimat (fără TVA): 19.150,00 lei fără TVA 
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 14939/13.05.2019

-Caiet de sarcini nr. 14405/08.05.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 17.05.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: S.C. MEDSTAR S.R.L. Cluj-Napoca

S.C. CLINIC MED DIAGNOSIS S.R.L. Turda

S.C. MEDEXPERT S.R.L. Cluj-Napoca

Câștigător: S.C. MEDSTAR S.R.L. Cluj-Napoca
Preț ofertat: 15.242,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2