Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciară: imobil “ Stație Epurare”

177

Denumire achiziție directă:Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciară: imobil “ Stație Epurare”

Data publicării: 06.11.2019
Preț estimat (fără TVA): 1008,00 lei fără TVA
 Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 34904/05.11.2019
-Anexa la invitația de participare nr. Ad. 33557/23.10.2019, Anexa 1
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 11.11.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți: SC TopoElips SRL Cluj-Napoca
Câștigător:SC TopoElips SRL Cluj-Napoca
Preț ofertat: 1.000,00 lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2