Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciară: pășune Sâncrai și pășune situată în cartier Șarât (în spate la fostul combinat)

234

Denumire achiziție directă: Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciară: pășune Sâncrai  și pășune situată în cartier Șarât (în spate la fostul combinat)Data publicării: 14.03.2019

Preț estimat (fără TVA): 1.512,60 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform: -Anunt intentie nr. 8467/14.03.2019
-Anexa nr. 5-Situatia terenurilor ocupate de izlazuri
-Relevee
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 21.03.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A PRIMIT NICI O OFERTA!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2