Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciară teren și str. Erou martir Matiș Petru Dorin tronson II, situate în cartierul Șarât

178

Denumire achiziție directă:Servicii topografice privind înscriere în Cartea Funciară teren și str. Erou martir Matiș Petru Dorin tronson II, situate în cartierul Șarât

Data publicării: 07.08.2019
Preț estimat (fără TVA): 2.941,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt intentie nr. 25636/07.08.2019
-Anexa nr. Ad. 24267/24.07.2019, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3
-Formulare 1,2,5
Data limită depunere oferte: 19.08.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:S.C. TOPOELIPS S.R.L.
Câștigător:S.C. TOPOELIPS S.R.L.
Preț ofertat:2850,0 lei fara TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2