Serviciul Administraţia Pieţelor

1354

Serviciul Public Administraţia Pieţelor are ca rol organizarea, conducerea, funcţionarea şi dezvoltarea comerţului în pieţe. Acesta este un serviciu public, fără personalitate juridică, cu activitate permanentă şi buget propriu, organizat potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Serviciul are în administrarea sa:

a) Piaţa Agroalimentară Unirii – str. Piaţa Unirii, fn., Câmpia Turzii;

b) Piaţa Agroalimentară Mureşului – str. Mureşului , fn., Câmpia Turzii;

c) Piaţa Târg de Expoziţie Animale şi Piaţa Agroindustrială; locaţie – str. G. Coşbuc, fn, Câmpia Turzii;

d) Platforma comercială Parcul Mare cu regim de Piaţă volantă;- platforma asfaltată din Parcul Mare.

De asemenea, în cadrul pieţelor funcţionează 3 hale agroalimentare pentru desfacerea de produse de origine animală şi non-animală:

 • Hala Agroalimentară Unirii, str. P-ţa Unirii, nr.22, Câmpia Turzii;
 • Hala de Lactate, str. P-ţa Unirii, nr.22A, Câmpia Turzii;
 • Hala Agroalimentară Mureşului, str. Mureşului, nr.18, Câmpia Turzii;

În aceste locaţii se desfăşoară activitatea de recepţie şi comercializare de fructe şi legume, lapte şi produse lactate, ouă, miere şi produse apicole.

Funcţionând pe bază de autofinanţare, pentru desfăşurarea activităţii, Serviciul Public Administraţia Pieţelor utilizează venituri proprii provenite din taxe, tarife, chirii şi alte venituri.

Serviciul asigură un cadru de desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, producătorilor autohtoni şi agenţilor economici (asociaţii familiale, persoane fizice autorizate, societăţi comerciale) privind valorificarea produselor (legume, fructe, lactate, etc), dar şi cumpărătorilor din zonă care îşi achiziţionează produsele.

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţei

Drepturi:

 1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă;
 2. producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administraţia pieţei cântare verificate metrologic;
 3. să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire;
 4. să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;
 5. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei;
 6. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei;
 7. alte drepturi oferite de administratorul pieţei.

Obligații:

 1. afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;
 2. respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor;
 3. etalarea instrumentelor de măsură;
 4. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;
 5. inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;
 6. menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul;
 7. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;
 8. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;
 9. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea acesteia;
 10. alte obligaţii.

Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. elaborează regulamentul pentru funcţionarea pieţei şi îl supune spre avizare autorităţilor publice locale;
 2. verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianţi;
 3. verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social;
 4. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcţionare, precum şi tarifele practicate în piaţă;
 5. sprijină organele de control autorizate;
 6. nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia;
 7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora;
 8. asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;
 9. controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu;
 10. asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei;
 11. asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piaţă destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor şi seminţelor;
 12. asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;
 13. asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar;
 14. asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieţei;
 15. alte drepturi şi obligaţii cuprinse în prevederile hotărârii menționate mai sus;

Documente necesare pentru rezervarea / închirierea unui loc/masă în piaţă:

Comercianţii persoane fizice autorizate, asociaţiile familiale sau persoanele juridice, precum şi producătorii agricoli individuali sau asociaţiile acestora, care vând în piaţă, sunt obligaţi să deţină documentele care atestă calitatea de producător/comerciant acordate conform legislaţiei în vigoare.

Utilizatorii pieţelor sunt obligaţi să respecte legislaţia în vigoare în domeniul comercializării produselor şi a serviciilor de piaţă, precum şi în domeniul protecţiei consumatorilor.

Fiecare producător agricol va deţine:

Atestat de producător şi carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

Fiecare comerciant va deţine:

 • certificat de înregistrare;
 • certificat constatator;
 • acord privind desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant în pieţele din municipiul Câmpia Turzii, în conformitate cu prevederile HCL nr.39/2016;

Utilizatorii pieţei (producător agricol sau comerciant) trebuie să deţină mijloace de măsurare verificate din punct de vedere metrologic şi este interzisă folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare.

Conducerea

 • Ioana FILIP

Contact

 • Adresa: Str. Piaţa Unirii, nr. 11, Câmpia Turzii, jud. Cluj
 • E-mail: piata@campiaturzii.ro
 •  Telefon:
  • 0264 369 567
  • 0364 135 901 int. 401

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30