Servicii de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Etajare imobil Grădinița Pinocchio în vederea înființării unei creșe, str. Retezatului, nr. 8, Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj„

179

Denumire achiziție directă:Servicii de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Etajare imobil Grădinița Pinocchio în vederea înființării unei creșe, str. Retezatului, nr. 8, Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj„

Data publicării: 02.12.2019
Preț estimat (fără TVA): 24.865,55 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform:-Anunt nr. 38362/29.11.2019
-Caiet de sarcini nr. 38020/27.11.2019
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 06.12.2019 Ora: 23:59
Observații:
Ofertanți:S.C. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L. Popești Leordeni

S.C. UTI Building S.R.L. Cluj-Napoca

Câștigător: S.C. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L. Popești Leordeni

Preț ofertat: 19.634,00  lei fără TVA
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2