Servicii cadastrale pentru dezmembrare și intabulare teren-curte situat pe str. Ecaterina Teodoroiu nr. 9, ap. 1

206

Denumire achiziție directă:Servicii cadastrale pentru dezmembrare și intabulare teren-curte situat pe str. Ecaterina Teodoroiu nr. 9, ap. 1

Data publicării: 31.07.2019
Preț estimat (fără TVA): 840 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe: Conform: -Anunt intentie nr. 24797/30.07.2019

-Anexa nr. ad. 18144/07.06.2019

-Formulare 1,2,5

Data limită depunere oferte: 05.08.2019 Ora: 23:59
Observații: ACHIZITIE ANULATA, NU S-A PRIMIT NICI O OFERTA!
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2