Servicii de întreținere și reparații a instalațiilor și echipamentelor electrice, asistență tehnică la evenimente, pentru locațiile Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

17
Denumire achiziție directă:Servicii de întreținere și reparații a instalațiilor și echipamentelor electrice, asistență tehnică la evenimente, pentru locațiile Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

Data publicării: 24.05.2023
Preț estimat (fără TVA):130.000,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Cerințe: Conform: Caiet de sarcini nr. 14769/23.05.2023
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 26.05.2023  Ora: 13:30
Observații: Se va transmite Oferta tehnică si financiara conform: Caiet de sarcini nr. 14769/23.05.2023 și Formularele 1,2,3,4,5,19 atasate completate pe adresa de email: achizitii@campiaturzii.ro
Ofertanți:
Câștigător:
Preț ofertat:
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2