Servicii de catering pentru beneficiarii de cantină socială din Municipiul CâmpiaTurzii

222

Denumire achiziție directă:Servicii de catering pentru beneficiarii de cantină socială din Municipiul CâmpiaTurzii

Data publicării:18.04.2019

Preț estimat (fără TVA):Valoarea estimată a achiziției: 171.500,00 lei fără TVA /50 persoane/245 zile perioada 01.05.2019-31.12.2019

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Cerințe:Conform:-Anunt intentie nr. 12684/18.04.2019
-Caiet de sarcini nr. 12374/16.04.2019
-Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4
-Formulare 1,2,3,4,5,19
Data limită depunere oferte: 23.04.2019 Ora: 15:00
Observații:
Ofertanți: S.C. SILENIUS S.R.L. Turda
Câștigător: S.C. SILENIUS S.R.L. Turda
Preț ofertat: 171.500,00 Lei fără TVA /50 persoane/245 zile
Documente solicitate: Fișiere atașate

FIȘIERE

Total Documente: 2