Primăria Câmpia Turzii

Centrul de zi „Clement”

Centrul de Zi ,,CLEMENT” este un serviciu social, destinat persoanelor adulte. Prin intermediul centrului se asigură recuperarea medicală neuro-motorie a următoarelor categorii de beneficiari: persoane...

Centrul de zi „Carine”

Centrul de Zi Carine este un serviciu social de recuperare pentru copiii cu dizabilități, aflat în subordinea Serviciului Public Local de Asistență Socială, care...

Compartimentul Agricol

Compartimentul Agricol este departamentul din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, care facilitează relația dintre agricultori sau proprietarii de teren și administrația locală. Prin intermediul Compartimentului,...

Compartimentul de Audit Public Intern

Compartimentul de audit public intern reprezintă structura funcţională de bază organizată ca activitate independentă şi obiectivă în domeniul auditului intern, în subordinea directă a primarului...

Serviciul Administraţia Pieţelor

Serviciul Public Administraţia Pieţelor are ca rol organizarea, conducerea, funcţionarea şi dezvoltarea comerţului în pieţe. Acesta este un serviciu public, fără personalitate juridică, cu...

Serviciul Achiziții Publice

Atribuțiile Serviciului Achiziții Publice sunt: Planifică, organizează și desfășoară procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice și a achizițiilor directe. Serviciul are rolul...

Direcția Relații cu Comunitatea

Direcția Relații cu Comunitatea însumează activități culturale, educative și sportive, activități și servicii de asistență socială, de susținere și implicare a comunității, fără discriminare, în...

Direcția Economică

Direcția are în structura sa următoarele servicii funcționale, care-i asigură realizarea obiectivelor specifice de activitate : Serviciul Buget Contabilitate (Control Financiar Preventiv), Serviciul Stabilire...

Direcția de Asistență Socială

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Câmpia Turzii este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, fără...

Direcția Arhitect Șef

Atribuții Reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din cadrul administrației publice locale precum și în evidența și gestiunea patrimoniului municipiului; Desfășoară o activitate de interes public,...
Sari la conținut