Primăria Câmpia Turzii

Serviciul Cultură

Cultura la nivelul municipiului Câmpia Turzii este exprimată prin variate forme de expresie artistică și include un set de trăsături spirituale, materiale, intelectuale şi...

Serviciul Administrativ

Atribuţii: Planifică, coordonează şi controlează activitatea personalului din cadrul Serviciului Administrativ; Urmăreşte achiziţionarea mărfurilor conform acestora, verificând ca facturile emise să respecte exactitatea preţurilor,...

Aparatul Permanent al Consiliului Local

Aparatul Permanent al Consiliului Local asigură o bună comunicare și colaborare între autoritatea deliberativă și cea executivă de la nivelul Municipiului Câmpia Turzii. Consilierii juridici...

Serviciul Public Poliția Locală

Serviciul Public Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Câmpia Turzii a fost înființat, organizat și funcționează conform prevederilor Legii nr. 155/ 2010 a poliției locale,...

Serviciul Investiții

Principalele atribuții ale serviciului sunt: Urmărește finanțarea obiectivelor de investiții înscrise în programul de investiții. Urmărește punerea în aplicare a Legii nr.114/1996 privind construcția...

Compartimentul de Guvernanţă Corporativă

Compartimentul de Guvernanţă Corporativă asigură raporturile dintre organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii,...

Serviciul Buget-Contabilitate

Serviciul Buget-Contabilitate este structură în cadrul Direcției economice și este condus de către un șef serviciu, aflat în directa subordonare a directorului executiv al...

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

*ALOCAREA NUMERELOR DE ORDINE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚILOR DE IDENTITATE SE FACE ÎN FIECARE ZI DE LUNI, PENTRU ÎNTREAGA SĂPTĂMÂNĂ, ÎNCEPÂND CU ORA 08:30 *CONFORM LEGII...

Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului

Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului se află în subordinea Primarului și a Arhitectului Șef și are în subordine Compartimentul G.I.S. și Compartimentul Trei Lacuri. Activități...

Centrul pentru Seniori „Respect”

Centrul pentru Seniori RESPECT oferă sprijin şi suport pentru persoanele vârstnice izolate la domiciliu, prevenind marginalizarea/excluderea lor socială. Nevoile persoanelor de vârsta a III-a...
Sari la conținut